Hotărârea nr. 616/2007

Hotărârea 616/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru locuinta situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mărăsesti nr. 42-44, Corp II, ap. 4, pentru d-na. Cioban Maria.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 42-44. Corp. II. ap. 4. pentru d-na. CIOBAN MARIA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Mărășești nr. 42-44. Corp. II. ap. 4 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2040 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Mărășești nr. 42-44. Corp. II ap. 4. pentru d-na. CIOBAN MARIA:

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c” și 45 din Legea nr. 215'2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Mărășești nr. 42-44, Corp. II. ap. 4. până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii, pentru d-na. CIOBAN MARIA.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la predarea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 616 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)