Hotărârea nr. 612/2007

Hotărârea 612/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru „locuinta socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 7 pentru dl. Cosma Gheorghe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

- .           privind prelungirea contractului de închiriere pentru “locuința socială" situată în municipiul

Cluj-Napoca. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 7, pentru d-1. COSMA GHEORGHE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru “locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 7 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2049 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru “locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 7, pentru d-1. COSMA GHEORGHE;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru “locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 7. până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii, pentru d-1. COSMA GHEORGHE.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la predarea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Președinte de ședință.


Nr. 612 din 25 septembrie 2007 ; (Hotărârrea a fost adoptată cu

25 voturi)