Hotărârea nr. 611/2007

Hotărârea 611/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru locuinta situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 50, ap. 8 pentru Vitan Delia Eugenia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 50. ap. 8. pentru d-na. VITAN DELIA EUGENIA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 50. ap. 8 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2047 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 50. ap. 8, pentru d-na. VITAN DELIA EUGENIA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 50. ap. 8. până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii, pentru d-na. VITAN DELIA EUGENIA.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la predarea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 611 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)