Hotărârea nr. 590/2007

Hotărârea 590/2007 - Atribuirea, în regim de comodat, a spatiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind atribuirea. în regim de comodat, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru Secția de Poliție nr. 7 Cluj-Napoca, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Traian Vuia nr. 41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1273 din 20 septembrie 2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru Secția de Poliție nr. 7 Cluj-Napoca, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Traian Vuia nr. 41;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă atribuirea, în regim de comodat, către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, pentru înființarea Secției 7 Poliție Cluj-Napoca, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian Vuia nr. 41, în suprafață de 184,53 mp.

Art. 2. Termenul de comodat este de 10 ani de la data adoptării hotărârii.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 590 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)