Hotărârea nr. 589/2007

Hotărârea 589/2007 - Vânzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLl.l-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 10071/45/14.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat:

Reținând prevederile Legii nr.61/1990. ale Legii nr. 112/1995 și ale Legii nr. 10/2001:

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 5 lit b: art. 39 al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat și însușirea proceselor-verbale de evaluare a acestora cuprinse în listele anexe 1 și 2. care fac pane integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul de vânzare a locuințelor este cel stabilit de către Comisia tehnică de specialitate, la care se aplică coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Președinte de ședință. ing.Horea loan FloreaJs ^Secretarul municipiului

£\T/]r.Aurora Xârinure

rin urc


Nr.589 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


ANEXA I LA HOTĂRÂREA NR. 569 / 200?


DIRECȚIA FONDUL IMOBILIAR DE STAT


LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ÎN BAZA LEGII NR.l 12/1995Nr. crt.

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA

UTILĂ

PREȚ

FINAL

PREȚ FINAL LEU GREU

BAZA DE EVALUARE

1.

KIRALY EUGEN

V.G0LD1Ș

85.35

387.828.906

38.783

Decret nr.l 12/1995

2.

BĂI INAȘ AURELIA

PETRU   MAIOR

NR.9 AP.3

57.74

256.353.198

25.635

Decret nr.l 12/1995

3.

BUSOIU ELENA

NEGOIU    NR.8

AP.37

82.29

474.122.076

47.412

Decret nr.l 12/1995

4.

POJAR PAVEL

PADIN     NR.l 4

AP.28

52.56

294.091.948

29.409

Decret nr.l 12/1995

5.

CHIS GEZA

HOREA NR.94 AP.7

37.90

129.465.747

12.947

Decret nr. 1 12/1995

6.

DRÎNDA 1LIE

TRAIAN    NR.20

APĂ

24.65

98.782.652

9.878

Decret nr.l 12/1995

7.

STUPARIU PETRICĂ

CĂII     FERATE

NR.6-7 AP.7

35.40

151.575.318

15.157

Decret nr.l 12/1995

8.

PASCU CRISTINA A.

1.L.CARAG1ALE

NR.3 AP.13

53.73

257.562.640

25.756

Decret nr.l 12/1995   1

9

BOANCĂANA

TRAIAN   NR.20

AP 11

1      37.64

| 159.240.893

15.924

1 R 305

T" Decret nr.l 12/1995

\ W

' BOCVIIȘ MIREL

V VICTOR BABEȘ \ nr.waLL——

39.15

"T     54 45

3 183.048.534

Ț 137363-507

4    13336

"T   Decret nr.l 12/1995

\ n.

ȚMANĂȘTUREAN

1 VAS1LE.—

1 doroban IILOR

1 NR.42-44 apă__

7 T CĂI TA FL0REȘ1 xir B7 AP.41

TI «TT

"Ț262Ă48-92'

H    26.244

Decret nr.l 12/199j

1 12

-ȚCATCĂUAN io AN S

i___——

---

13.

USZKAY JOZSEF

COSMINULUI

NR.59

66.67

324.813.163

32.481

Decret nr. 112/1995

14.

HERCZ IO AN

HOREA   NR.108

AP.28

44.49

159.764.176

15.976

Decret nr. 1 12/1995

15.

NECHIFOR IOAN

MĂRĂȘEȘTI NR.30

AP.3

10.54

35.805.029

3.581

Decret nr. 1 12/1995

16.

COCIȘ IO AN

NIC.CRISTEA NR.l

AP.7

106.24

450.910.492

45.091

Decret nr. 112/1995

17.

BABOȘ MARIA M.

I.M.KLEIN NR.21

AP.8

16.14

59.1 10.181

5.91 1

Decret nr. 112/1995

18.

SEBESTYEN IOAN

REPUBLICII NR.29

AP.5

60.58

279.592.506

27.959

Decret nr. 112/1995

19.

BĂLĂRĂU

AUGUSTIN

DAICOV1CIU NR.4 AP.l

37.81

262.261.791

26.226

Decret nr. 112/1995

î » f ”
ȘEF SERVICIU LOCATIV. SINTEZĂ SPAȚII


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Direcția Fondul Imobiliar de Stat

ANEXA II LA HO TĂRÂREA NR. 58 9/200?

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICA DE SPECIALITATE

Nr.

Ort.

Numele și prenumele

Adresa

Suprafața utilă mp.

Preț final

Preț final LEU GREU

Baza de evaluare

1.

KIS GYONGYI

BYRON NR 11 AP.7

32.10

19.596.562

1.960

Decret-Lege 61/1990

2.

KIS ROZSA

BYRON NR.11 AP.15

32.13

19 613.276

1.961

Decret-Lege 61/1990

3.

^BERKI MARIANA

BYRON NR.15 AP.3

32.42

19.776.507

1.978

Decret/Lege 61/1990

4.

SÎNTEOAN MINODOR

ALVERNA NR.59 AP.16

32.88

17.927.224

1.793

Decret-Lege 61/1990

5.

GASPAR CAROL

GR ALEXANDRESCU NR 49 AP.12

66.81

44 481.042

4.448

Decret-Lege 61/1990

6.

PRUNEANU DĂNUT

LIVIU REBREANU 40 AP.104

11.12

6.031.694

603

Decret-Lege 61/1990

7.

COJOCNEAN LIVIU

UNIRII NR.13 AP.58

52.08

26.713.627

2.671

Decret-Lege 61/1990

8.

PADUREAN RAVECA

MOLDOVEANU NR.17 AP 18

45.10

26.531.807

2.653

Decret-Lege 61/1990

9.

OLARI MARIOARA

BUȘTENI NR.6 AP 14

38.77

18.698.181

1.870

Decret-Lege 61/1990

10.

FEHER IREN

TROTUȘ NR.4 AP.70

45.58

40 570 644

4.057

Decret-Lege.61/1990

DIRECTOR

ȘTEFANIA FERENCZ