Hotărârea nr. 586/2007

Hotărârea 586/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 28, ap. 70, d-lui. Anton Francisc.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 28. ap. 70. d-lui ANTON FRANCISC

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2051 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui ANTON FRANCISC domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, ap. p.

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie d-lui ANTON FRANCISC locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 28, ap. 70.

Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința se compune din: una cameră = 18,18 mp; una bucătărie = 3,60 mp.; una cămară alimente = 0,34 mp.; una baie = 3,81 mp.; un antreu = 2,45 mp.; una logie = 2,90 mp.

ART2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 586 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)