Hotărârea nr. 583/2007

Hotărârea 583/2007 - Stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 437/2007

(stabilirea funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca, aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local - aprobarea Organigramei și a

Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 437/2007 (stabilirea funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca, aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local - aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2943 din 04.09.2007 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 437/2007 (stabilirea funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca, aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local - aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv transformarea unor posturi contractuale în funcții publice, la următoarele compartimente de muncă: Serviciul Tehnic, Serviciul Administrare Cimitire domeniul public (pentru unele posturi), Direcția de Administrare și Pază Proprie (pentru postul de director), Serviciul Administrativ (pentru unele posturi), Serviciul Pază Proprie (pentru postul de șef serviciu) - având în vedere că atribuțiile ce revin acestor posturi sunt dintre cele prevăzute la art. 2, al. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având Avizul nr. 1041583/18.09.2007 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, privind stabilirea funcțiilor publice la Primăria municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit. a), 39 al. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 437/2007 după cum urmează:

a) modificarea structurii organizatorice (organigrama) Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 1;

b) modificarea statului de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane, directorii și șefii de servicii/birouri din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Elorea


armure


Nr. 583 din 25 septembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primăria


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 583/25.09.2007


STAT DE FUNCȚII

(aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca)


ANFP: AVIZ FAVORABIL PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE NR. 1041583/18.09.2007Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

studii

Total

din care:

Total

din care:

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

Primar

S

1

Vicepriinar

S

2

Secretar

s

1

1

1

100

Cabinet primar

Inspector sp. IA                        S

5

5

5

100.1

Corp control primar

Consilier I/S                              S

5

5

5

101

Serviciul Protecție civilă, securitate $i sănătate în muncă - PSI

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

lnspector/referent IA

M

5

5

5

Inspector/referent 1

M

1

1

1

Muncitor calificat

G3

1

1

1

102

Serviciul Resurse umane

11

1

10

1

10

1

102.1

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

1

1

1

Inspector I/P

s

3

3

'S

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent 111/S

M

3

3

'■> J

Referent II1/P

M

1

1

1

Compartiment Documente secrete

2

2

2

103

Inspector I/P                            S

2

2

2

Serviciul Audit public intern

10

1

9

1

9

104

Șef serviciu

s

1

1

1

Auditor 1/S

S

3

3

3

Auditor 1/P

s

4

4

4

Auditor 1/A

s

2

2

2

Serviciul Strategii de informatiza re

12

1

11

8

8

1

19

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

4

4

4

Inspector 1/P

s

3

3

o

5

Inspector I/A

s

4

4

4

Inspector sp. IA

s

6

6

Inspector sp. 111

s

1

1

lnspector/referent 1

M

1

1

105

Serviciul pentru situații de urgență

8

1

7

2

2

1

9

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

1

1

1

Inspector 1/D

s

2

2

z

Referent 1I1/S

M

2

2

Referent 111/A

M

1

1

' /

*

Muncitor calificat

G1

1

'    /r-

* / | -

* \

Muncitor calificat

G2

106

Biroul Managementul calității

a l

l
jet' birou

S

1

1

1

nspector sp. IA

S

2

2

2

nspector sp. 1

S

3

3

3

301

Serviciul Administrație locală, relația cu asociațiile de proprietari

11

1

10

1

1

1

11

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

nspector l/P

s

4

4

4

Inspector 1/A

s

5

5

5

Inspector sp. 111

s

1

1

1

301.1

Serviciul Autoritate tutelară

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/S

s

1

1

1

Inspector l/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

1

1

1

Referent 111/S

M

1

1

1

301.2

Serviciul Arhivă

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector/referent IA

M

3

3

3

Arhivar 1

M

3

3

3

Magaziner I

G

1

1

1

303

Serviciul .luridic-contencios

23

1

22

1

22

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier juridic 1/S

s

5

5

5

Consilier juridic l/P

s

10

10

10

Consilier juridic 1/A

s

4

4

4

Consilier juridic l/D

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

1

1

1

Referent 111/S

M

1

1

1

303.1 Compartiment Avizare, executare contracte

3

3

3

Consilier juridic l/P

s

2

2

2

Consilier juridic 1/A

s

1

1

1

304

Serviciul Administrare fond funciar și RA

25

1

24

1

24

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

3

3

n J

Inspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

2

2

2

Inspector l/P

s

9

9

9

Inspector l/D

s

2

2

2

Referent sp. 11/S

SSD

2

2

2

Referent sp. 11/A

SS1)

3

3

-X

Referent II 1/S

M

1

1

1

304.1

Compartiment Registru agricol

2

2

2

Inspector l/P

S

2

2

2

305

Serviciul Relații cu consiliul

8

1

7

1

1

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Consilier l/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent II 1/S

M

1

1

1

Consilier l/D

s

1

1

1

Inspector sp. 1

s

1

1

1

31

Direcția de Evidență a Persoanelor

2

1

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

L A ?•

1

311

Serviciul de evidență a persoanelor

10

1

9

f G /o-/

---

X 1

9

Șef serviciu

s

1

1

/* /[

„hop

: \ j

Consilier 1/S

s

\

1

Inspector 1/S

s

1

1

A i

11

1
nspector 1/A

S

1

1

i

Referent 111/S

M

6

6

6

312

Serviciul Informatic și ghișeu unic

14

1

13

1

13

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

1

1

1

nspector 1/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent 111/S

IVI

5

5

5

Referent 111/A

M

2

2

2

Referent 11I/D

M

1

1

1

313

Serviciul Stare civilă

16

1

15

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector 1/S

S

2

2

9

Inspector 1/A

S

8

8

8

Inspector 1/D

s

4

4

4

Referent II 1/P

M

1

1

l

41

Direcția Economică

2

1

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

411

Serviciul Financiar-salarizare

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

S

1

1

1

Inspector 1/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

1

1

1

Referent 111/S

M

4

4

4

Referent 111/P

M

1

1

1

Referent 111/A

M

l

1

1

Referent 111/D

M

1

1

1

412

Serviciul Contabilitate

11

1

10

1

10

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

3

3

3

Inspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent 111/S

IVI

2

2

2

413

Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri

17

1

16

1

16

Șef serviciu

s

”T

1

1

Consilier 1/S

s

I

1

1

Inspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

2

2

2

Referent 111/S

M

10

10

10

414

Serviciul Buget și cheltuieli bugetare

15

1

14

1

14

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

1

1

1

Inspector 1/S

s

1

1

1

Inspector 1/P

s

4

4

4

Inspector i/A

s

4

4

4

Referent Ill/S

IVI

J

3

3

Referent 111/A

M

1

1

1

42

Direcția Relații Comunitare și Turism

Director

s

1

1

1

421

Serviciul Protocol-secretariat

15

1

14

1

14

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. 1

s

2

^2

2

Inspector sp. 11

s

4

/Ci

4

Inspector sp. 111

s

2

/ ®

/ •* y

----\2

2

Inspector/referent IA

M

1

/* Zf

1

Inspector/referent I

M

2

[ 2

2

Inspector/referent D

M

1

1
422

Serviciul Turism

8

1

7

1

7

șef serviciu

S

1

1

1

nspector sp. IA

S

1

1

1

nspector sp. 1

S

2

2

2

nspector sp. II

S

2

2

2

423

Muzeul de Speologie

nspector sp. 1

S

1

1

1

nspector/referent 1

M

1

1

1

424

diroul Relații și informații externe

6

1

5

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

2

2

2

Inspector l/A

S

3

3

3

425

Biroul Informare pentru investitori

6

1

5

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. 1

s

2

2

2

Inspector sp. 11

S

1

1

1

43

Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană

2

2

2

Arhitect șef

S

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

431

Serviciul Urbanism

24

1

23

1

23

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

S

5

5

5

Inspector I/S

S

3

3

3

Inspector l/P

s

6

6

6

Inspector l/A

s

6

6

6

Referent sp. ll/S

SSD

2

2

2

Referent II 1/S

M

1

1

1

432

Serviciul Autorizări construcții

29

1

28

1

28

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

S

5

5

5

Inspector 1/S

s

3

3

3

Inspector l/P

s

4

4

4

Inspector l/A

s

12

12

12

Referent sp. ll/S

SSD

2

2

2

Referent 111/S

M

2

2

2

432.1

Compartiment Avize, acord unic

3

3

3

Inspector 1/S

S

1

1

1

Referent sp. ll/S

SSD

1

l

1

Inspector l/A

s

1

1

1

433

Serviciul Strategie urbană, proiectare GIS

19

1

18

1

18

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

5

5

5

Inspector l/P

s

4

4

4

Inspector l/A

s

8

8

8

Referent 111/S

M

1

1

1

433.1

Compartiment Aviz PU

3

3

3

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

1

1

1

Referent 111/S

M

1

1

434

Compartiment Managementul documentelor și arhivare

4

4

4

Inspector sp. IA

s

3

3

3

Referent SSD

SSD

1

1

1

44

Direcția Tehnică

3

2

2

1

Director general

S

1

1

1

Director executiv

s

X1

Consilier 1/S/1

s

*

1

441

Serviciul Administrare căi publice

14

13

/ *

\ 1

13

Șef serviciu

s

\ r

$

ii r /


Consilier l/S

S

5

5

5

nspector l/S

S

1

1

1

nspector 1/P

s

2

2

2

nspector 1/A

s

4

4

4

Referent lll/S

M

1

1

1

442

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

7

1

6

2

2

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector l/A

S

2

2

2

Referent lll/S

M

3

3

3

Muncitor calificat I

G1

2

2

2

443

Serviciul Tehnic

14

1

13

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

3

3

3

Inspector l/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

3

3

3

Inspector 1/A

S

2

2

2

Referent lll/S

M

3

3

3

443.1

Biroul Ecologie urbană

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. 1

s

2

2

2

lnspector/referent IA

M

1

1

1

444

Serviciul Spații verzi și inonunt. istorice

10

I

9

1

9

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspectori’ l/S

S

2

2

2

Inspector 1/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

1

1

1

445

Serviciul Investiții

9

1

8

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspector l/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent sp. Il/S

SSD

1

1

1

446

Serviciul Siguranța circulației urbane și rețele edilitare

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

"T

1

1

Consilier l/S

s

3

3

3

Inspector l/S

S

2

2

2

Inspector 1/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

3

3

3

Referent lll/S

M

1

1

1

447

Serviciul Reabilitare imobile și unități de învățământ

18

1

17

1

17

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

8

8

8

inspector l/S

s

2

2

2

Inspector l/P

s

1

l

1

Inspector 1/A

s

->

3

3

3

Referent lll/S

IVI

2

2

2

Referent sp. I l/S

SSD

1

1

1

448

Biroul Achiziții publice

7

1

6

1

6

Șef birou

s

1

1

Inspector 1/P

s

3

3

M A /V

X

3

inspector 1/A

s

2

2

-

___

S\

2

Referent lll/S

M

1

/* /

1

449

Serviciul Administrare hale și piețe

15

I 11

14

Șef serviciu

s

1

Vnspector sp. IA

S

3

3

3

Administrator 1

M

4

4

4

Muncitor calificat

G1

3

3

3

Muncitor necalificat

G1

4

4

4

44.10

Compartiment Monitorizare servicii comunitare de utilități publice

3

3

3

nspector sp. IA

S

3

3

3

44.11

Serviciul Evidență parcări

8

1

7

5

5

1

12

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

s

3

3

3

Inspector I/A

S

1

1

1

Referent II l/S

M

3

3

3

Inspector/referent IA

M

4

4

4

Casier 1

M

1

1

1

45

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

4

3

1

3

1

Director general

S

1

1

1

Director executiv

S

2

2

2

Consilier 1/S/l

s

1

1

1

451.1

Serviciul Administrare terenuri

10

1

9

1

9

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspector l/S

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

4

4

4

Referent lll/P

M

1

1

1

Referent 111/A

M

1

1

1

451.2

Serviciul Autorizări comerț

9

1

8

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector l/S

s

3

3

3

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector 1/D

S

1

1

1

Referent 11 l/S

M

1

1

1

Referent sp. 1 l/S

SSD

1

1

1

451.3

Biroul Autorizații și orare de funcționare

8

1

7

1

7

Șef birou

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspector l/S

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

3

3

3

Referent IIl/S

M

1

1

1

452.1

Serviciul Evidență patrimoniu

19

1

18

1

18

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

5

5

5

Inspector l/S

s

1

1

1

Inspector 1/P

s

4

4

4

Inspector 1/A

s

3

3

3

Referent sp. 1 l/S

SSD

1

1

1

Referent IIl/S

M

4

4

4

452.2

Serviciul Cadastru și carte funciară

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector l/S

s

3

3

3

Inspector 1/P

s

4

4

4

Inspector 1/A/

s

2

2

2

Referent sp. 11/S

SSD

1

1

1

452.3

Serviciul Urmărire contracte

1

1

IC

1

10

Șef serviciu

s

Inspector l/S

s

1

z

A Â /V,

X 1

Inspector 1/P

s

2

z

Z^r

Z * \ 2

Inspector 1/A

s

3

Referent lll/S

M

2

J—ț--

■WDl.- ,.Cll

urni


1

teferent 111/P

M

2

2

2

|452.40 S

ierviciul Administrare locuințe

14

1

13

1

13

J.

>ef serviciu

S

1

1

1

(

Consilier 1/S

s

2

2

2

î

ieferent 111/S

M

11

11

11

I452.4I

Siroul Solicitări locuințe

6

1

5

1

5

>ef birou

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

1

1

1

nspector 1/S

s

1

1

1

nspector 1/P

s

1

1

1

nspector 1/A

s

2

2

2

|452.5

Jiroul Spații cu altă destinație

7

1

6

1

6

Șef birou

s

1

1

1

Consilier 1/S

S

2

2

2

nspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

1

Keferetu 111/S

M

1

1

1

452.6

Biroul Coordonare învățământ preuuiversitar de stat

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

1

1

1

46

Direcția Comunicare și Relații Publice

2

1

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

Inspector 1/P

s

1

1

1

401

Biroul Învățământ, cultură, culte, sport și societate civilă

7

1

6

1

6

Șef birou

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

i

1

1

Inspector 1/A

s

1

1

462

Biroul Mass-media

5

I

4

3

3

1

7

Șef birou

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

4

4

4

Inspector sp. IA

s

2

2

2

lnspector/referent D

M

-

1

1

|4o3

Biroul Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

Inspector 1/A

s

2

2

2

|464

Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

30

1

29

1

29

Șef serviciu

s

*

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp 1

s

2

2

2

Inspector sp. 11

s

8

8

8

Inspector sp. III

s

7

7

7

lnspector/referent IA

M

3

3

3

lnspector/relerent 1

M

4

4

4

lnspector/referent 11

M

2

2

2

Curier

G1

*

*

1

Cabinet vieeprimar (1)

2

2

Inspector sp. IA

s

A

1

Inspector sp. 11

s

/* 1

--’T

1

Cabinet vieeprimar (2)

r

,77r

* \ 2

Inspector sp. 1

s

ta

1

kbJT&r 41

/p ->/Inspector/referent IA

M

1

1

1

47

Direcția de Administrare și Pază Proprie

2

1

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

471

Serviciul Administrativ

4

1

3

36

36

1

39

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

1

1

1

Inspector/referent IA

M

4

4

4

Inspector/referent I

M

1

1

1

Magaziner 1

M

1

1

1

Muncitor calificat

G1

11

11

11

Muncitor calificat

G2

2

2

2

Muncitor calificat

G3

1

1

1

îngrijitor

G1

16

16

16

472

Serviciul Pază și ordine

25

1

24

1

24

Șef serviciu

s

1

1

1

Paznic, portar

G1

22

22

22

Muncitor calificat

G1

2

2

2

48

Direcția Poliția comunitară

2

1

1

1

1

2

1

Director executiv

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Director adjunct

s

1

1

1

481

Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții

29

1

28

1

28

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

4

4

4

Inspector 1/S

s

4

4

4

Inspector 1/P

s

4

4

4

Inspector 1/A

s

11

11

11

Referent sp. 11/S

SSD

1

1

1

Referent 111/S

M

1

1

1

Referent III/A

M

3

o

3

3

481.1

Comp. Control publicitate externă

3

3

3

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector 1/A

s

2

2

2

482

Serv. Control protecția mediului și igienizare

18

1

17

3

3

1

20

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

5

5

5

Inspector 1/P

s

3

3

3

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent 111/P

M

1

1

1

Referent Ill/A

M

6

6

6

Muncitor calificat

G1

1

1

1

Guard

G1

2

2

2

483

Serviciul Inspecție comercială

27

l

26

1

27

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

4

4

4

Inspector 1/A

s

10

10

10

Inspector 1/D

s

1

1

1

Referent II 1/A

M

11

11

11

Guard

G1

1

1

1

484

Serv. Ordine și siguranță publică

35

1

34

33

33

1

67

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

1

1

< O

1

Inspector 1/A

s

4

4

* /

r g

4

Referent III/S

M

2

2

/

2

Referent 11I/A

M

26

26

lift

26

'IA

/eGuard                           G1

33

33

33

485

Serv. Control trafic rutier

41

1

40

6

6

1

46

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector 1/S

S

11

11

11

Referent I1I/P

M

1

1

1

Referent 111/A

M

28

28

28

Guard

G1

6

6

6

Serv. Baze de date, dispecerat și informații

18

1

17

1

17

49

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Inspector I/S

S

3

3

3

Inspector 1/P

S

I

1

1

inspector I/A

s

6

6

6

Referent III/S

M

2

2

2

Referent lll/A

M

4

4

4

Direcția Impozite și Taxe Locale

3

2

1

2

1

Director executiv

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Director executiv adjunct

s

1

1

1

491

Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice

28

1

27

1

27

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

10

10

10

Inspector I/A

s

6

6

6

Referent sp. 1I/S

SSD

1

1

1

Referent II I/S

M

6

6

6

Referent 1II/P

M

2

2

2

492

Serviciul Constatare, impunere și control persoane juridice

15

1

14

1

1

1

15

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

2

2

2

Inspector 1/S

s

1

1

1

Inspector 1/P

s

5

5

5

Inspector I/A

s

3

3

3

Inspector 1/D

s

2

2

2

Referent 11 I/A

M

1

1

1

lnspector/referent IA

M

1

1

1

493

Serviciul încasare, administrare bază de date

21

1

20

1

20

Șef serviciu

s

1

I

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

1

1

1

Referent 111/S

M

12

12

12

Referent 111/P

M

2

2

2

Referent 1II/A

M

3

3

3

Referent III/D

M

1

1

1

494

Serviciul Urmărire creanțe buget local

11

1

10

1

10

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

5

5

5

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

Referent Ill/S

M

1

1

1

Inspector I/D

s

1

1

1

-

Serviciul Executare silită creanțe buget local

30

1

29

1

29

Șef serviciu

s

i

1

AX\1

Consilier 1/S

s

1

1

'T >

l

Inspector 1/P

s

6

6

/ A

fijy

\ 6

Inspector I/A

s

5

5

l-X-

\      5

Inspector 1/D

S

1

1

1

Referent 1II/S

M

3

3

3

Referent 11I/P

M

1

1

1

Referent III/A

IVI

12

12

12

496

Serviciul înregistrare contestații, informații și arhivă

8

1

7

1

7

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector sp. I

s

3

3

3

lnspector/referent IA

M

2

2

2

lnspector/referent 1

M

2

2

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

829

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

69

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

760

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

256

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

13

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

243

DEMNITARI ALEȘI

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

1088

Proiect Avizat: Primar, Emil Boc