Hotărârea nr. 578/2007

Hotărârea 578/2007 - Alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv „Universitatea” – sectia de handbal masculin, în vederea suplimentării sumei alocate pentru sustinerea participării la competitiile oficiale, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv „Universitatea” - secția de handbal masculin, în vederea suplimentării sumei alocate pentru susținerea participării la competițiile oficiale, în perioada ianuarie - decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv „Universitatea” - secția de handbal masculin, în vederea suplimentării sumei alocate pentru susținerea participării la competițiile oficiale, în perioada ianuarie -decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Gabriel Remus Lăpușan, Pâlfi Carol, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Mihai Sandu, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 70263 din 28.08.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv „Universitatea” - secția de handbal masculin, în vederea suplimentării sumei alocate pentru susținerea participării la competițiile oficiale, în perioada ianuarie - decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv „Universitatea” - secția de handbal masculin, în vederea suplimentării sumei alocate pentru susținerea participării la competițiile oficiale, în perioada ianuarie - decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 578 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)