Hotărârea nr. 577/2007

Hotărârea 577/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 147/2007 (alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea subventionării transportului în comun pentru studentii posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c.) cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 147/2007 (alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c.), cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 147/2007 (alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c.), cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horea Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Pălfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircca Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 55575 din 4. 07. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 147/2007 (alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c.), cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 147/2007, care va avea următorul conținut:

“Art.L Se aprobă alocarea sumei de 4.800.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, în vederea subvenționării transportului în comun pentru studenții posesori ai Stud-Cardului, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 577 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)