Hotărârea nr. 573/2007

Hotărârea 573/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de menajarea

teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72244/ 43/ 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

modificată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism:

53369/9025/22.08.2007 - IACOMI COSTANTIN

Amplasare locuință P+M str. Colonia Borhanci fn 54149/9028/22.08.2007- SC ROGIL IMPEX SRL

Extindere și schimbare destinație din hotel în locuințe colective și sp. comerciale, str Burebista nr 9+11

59881/9029/22.08.2007 - SC ROGIL IMPEX SRL

Schimbare destinație din locuință în pensiune turistică D+P+E+M

Str Cometei nr. 12-14

46054/9039/15.08.2007 - SC BSN IMPORT EXPORT SRL

Deschidere acces la parter bloc, str. Gârbău nr 3 Extindere locuință 43790/9040/15.08.2007 - DECEANU GHE.

Amplasare locuință P+M str. Giordano Bruno 47-49 53369/9041/15.08.2007 - MOLNAR MARIUS GRIGORE

Amplasare locuință P+M str. BÂRC III, nr 8 66978/9047/15.08.2007 - POP SILVIU ANTON1U

Amplasare locuință P+M str. Al. Vaida Voevod 44726/9047/22.08.2007 - ILYES ALPAR pt. SC AKK1 SRL

Schimbare destinație din locuință în pensiune și modificare regim de înălțime de la D+P+E la S+P+E+M, Col Borhanci fn 54638/9050/15.08.2007 -CHIOREAN MAR1A

Construire două case de vacanță cuplate, P+M, col Făget

47023/9051/30.08.2007-UMF CLUJ pt SC ROMS1ANA SRL

Modificare regim de inaltime la D+P+3E la extindere Cămin Bl3, str. Hasdeu Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 573 din 11 septembrie 2007

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturiPreședinte de

Ing Horea


Secretarul Jr. Au