Hotărârea nr. 559/2007

Hotărârea 559/2007 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca pentru SC. Coral Impex SRL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca pentru SC CORAL IMPEX SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca pentru SC CORAL IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59226 din 04.09.2007 al Direcției economice și Direcției tehnice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca pentru SC CORAL IMPEX SRL;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, modificarea Cap. 10 art. 22 (1) al. 3 din contractul nr. 53590/443/07.07.2006, în sensul că „Actualizarea tarifelor se va realiza în perioada iulie / august a fiecărui an, la solicitarea concesionarului. ”

Art. 2. Se aprobă tarifele pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca pentru SC CORAL IMPEX SRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția tehnică și SC CORAL IMPEX SRL.


Nr. 559 din 11 septembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 559/2007


CLUJ-NAPOCA

Prețuri pentru SC CORAL IMPEX SRL.

Nr. crt.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

J

Unitate de măsură

Tarif inițial

Tarif începând cu data hotărârii

0

1

2

3

4

A. DEZINSECTIE

1

Clădiri ale instituțiilor publice

mp

0,0231

0,0244

2

Parti comune ale clădirilor tip condominii, case

mp

0,075

0,0793

3

Canale in care sunt amplasate rețele de alimente cu apa, de canalizare, termoficare

mp

0,0037

0,0039

4

Parcuri, spatii verzi, cimitire, lacuri, maluri de lac

mp

0,0068

0,0072

5

Piețe, târguri, oboare, bâlciuri

mp

0,0032

0,0034

6

Zone demolate si neconstruite

mp

0,0032

0,0034

7

Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatii administrației publice locale

mp

0,0404

0,0427

8

Subsoluri uscate, umede sau inundate

mp

0,0062

0,0066

B. DEZINFECTIE

1

Rampe de gunoi

mp

0,0026

0,0027

2

Gropi de gunoi

mp

0,0026

0,0027

3

Ghene de gunoi la clădirile tip condominii

mp

0,0026

0,0027

4

Platforme de gunoi amenajate special

mp

0,0026

0,0027

5

Mijloace de transport in comun

mp

0,0043

0,0045

6

Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatii administrației publice locale

mp

0,0417

0,0441

7

Locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor

mp

0,0026

0,0027

C. DERATIZARE

1

Clădiri ale instituțiilor publice

mp

0,034

0,0359

2

Parti comune ale clădirilor tip condominii,

mp

0,0764

0,0808

3

Canale in care sunt amplasate rețele de apa, de canalizare, termoficare

mp

0,0063

0,0067

4

Piețe, târguri, oboare, bâlciuri

mp

0,0084

0,0089

5

Zone demolate si neconstruite

mp

0,0084

0,0089

6

Parcuri, cimitire, spatii verzi si maluri de lac

mp

0,0134

0,0142

7

Subsoluri uscate, umede sau inundate

mp

0,0522

0,0552

8

Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatii administrației publice locale

mp

0,0522

0,0552

ÎNTOCMIT IOAN BOGDAN