Hotărârea nr. 551/2007

Hotărârea 551/2007 - Alocarea sumei de 14.987,15 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orasul Corfu din Republica Elenă a unei delegatii din municipiul Cluj-Napoca conduse de consilierul local Horea Florea, în carul programului început de Ministerul Afacerilor Externe Român „Promovarea comunitătilor locale din România în spatiul Uniunii Europene”, în perioada 28 iulie – 3 august 2007, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea suinei de 14987.15 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul Corfu din Republica Elenă a unei delegații din municipiul Cluj-Napoca conduse de consilierul local Horea Florea, în cadrul programului început de Ministerul Afacerilor Externe român "Promovarea comunităților locale din România în spațiul Uniunii Europene", în perioada 28 iulie-3 august 2007, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 14987.15 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul Corlu din Republica Elenă a unei delegații din municipiul Cluj-Napoca conduse de consilierul local Horea Florea, în cadrul programului început de Ministerul Afacerilor Externe român "Promovarea comunităților locale din România în spațiul Uniunii Europene”, în perioada 28 iulie-3 august 2007, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în Corfu a unei delegații clujene, conduse de consilierul local Horea Florea, în cadrul programului început de Ministerul Afacerilor Externe român-Promovarea comunităților locale din România în spațiul Uniunii Europene - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 690/463/26.07.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 14987.15 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul Corfu din Republica Elenă a unei delegații din municipiul Cluj-Napoca conduse de consilierul local Horea Florea, în cadrul programului început de Ministerul Afacerilor Externe român "Promovarea comunităților locale din România în spațiul Uniunii Europene". în perioada 28 iulie-3 august 2007, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 14987.15 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul Corfu din Republica Elenă a unei delegații din municipiul Cluj-Napoca, conduse de consilierul local Horea Florea, în cadrul programului început de Ministerul Afacerilor Externe român-“Promovarea comunităților locale din România în spațiul Uniunii Europene”, în perioada 28 iulie-3 august 2007, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 551 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)