Hotărârea nr. 492/2007

Hotărârea 492/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 134/2005 (modificarea Hotărârii nr. 735/2004 competenta si numirea Consiliului de Administratie al R.A.D.P. Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 134/2005 (modificarea Hotărârii nr. 735/2004 componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 134/2005 (modificarea Hotărârii nr. 735/2004 componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244 din 28 august 2007 al Serviciului Relații cu Consiliul, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 134/2005 (modificarea Hotărârii nr. 735/2004 componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca);

Având în vedere demisia domnului Marius Cătăniciu, președinte al Consiliului de Administrație și director general al R.A.D.P., înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 60340/3 în data de 20 iulie 2007 precum și curriculum vitae al domnului Ion Pantelimon;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 134/2005, în sensul înlocuirii domnului Cătăniciu Marius Florian cu domnul Pantelimon Ion, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație și director general al R.A.D.P.

Art. II - Se aprobă reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca de la șapte la cinci. Se revocă mandatele domnilor luoraș Mihnea și Radu Nechita.

Art. III - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Relații cu

Consiliul și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr. 492 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi, prin vot sectret)