Hotărârea nr. 488/2007

Hotărârea 488/2007 - Aprobarea cofinantării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului „Politia Comunitară – Dezvoltare si Modernizare”, din fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local III-IV, linia de buget: Phare 2005 RO-2005/017-555.01.03.05.01 si Phare 2006 RO-2006/018-147.01.03.02.03

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “POLIȚIA COMUNITARĂ - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local II1-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro -2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “POLIȚIA COMUNITARĂ - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65870/463/09.08.2007 al Biroului Mass Media, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “POLIȚIA COMUNITARĂ - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro-2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro-2006/018-147.01.03.02.03;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 6656 RON (echivalentul in lei a 2080 EUR la cursul Info Euro pe luna august 2007) de la bugetul local, reprezentând cofinanțarea proiectului “POLIȚIA COMUNITARĂ - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03, de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

Nr. 488 din 14 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexa B. Bugetul proiectului "Politia Comunitara dezvoltare si modernizare"

Buqet inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costurifin

EUR)2

1. Resurse umane

1.1 Salarii (cost total, personal local)4

1.1.1 Persona tehnic

pe lună

1.1.1.1 Coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

760,9

3652,32

1.1.1.2 Asistent coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

883,4

4240,32

1.1.1.3 Asistent 1 proiect (Partener 1) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

316,1

758,64

1.1.14 Asistent 2 proiect (Partener 2) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

450

1080

1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar

pe lună

0

0

0

1.1.2.1 Informatician (Solicitant) (0,4’4 luni)

pe lună

1,6

272,2

435,52

1 1.2.2 Contabil - Expert financiar (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

455,6

2186,88

1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, internațional)

pe zi

0

0

0

1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii4

0

1.3.1 In afara țării (personalul proiectului)

0

1.3.2 Local (personalul proiectului)

pe zi

0

1.3.3 Participanți la seminarii/conferințe b

0

Subtotal Resurse umane

12353,68

2. Transport6

ne e cazul

2.1 Transport internațional

pe zbor

0

0

0

2.2 Transport local7

pe lună

0

0

0

Subtotal Transport

0

o

3. Echipamente si bunuri

3.1 Achiziție sau inchiriere de vehicole

0

3.1.1. ATV

pe buc

2

4200

8400

3.2 Mobila, echipamente, computere, etc.

0

0

0

3.2.1. Laptop

pe buc

3

1000

3000

3.2.2. Sistem de supraveghere Wireless + camere video mobile

pe buc

3

1000

3000

3.2.3 Telefoane PDA

pe buc

10

500

5000

3.2.4 Reportofon

pe buc

3

150

450

3.2.5 Multifuncționala (imprimanta, scaner, copiator, fax)

pe buc

1

1700

1700

3.2.6. Distantier cu laser (distomat)

pe buc

2

600

1200

3.2.7. PH-metru portabil + soluții aferente

pe buc

1

1700

1700

3.2.8. Calorimetru + termoreactor

pe buc

1

18000

18000

3.2.9. Sonometru

pe buc

1

3200

3200

3.2.10. Vibrometru

pe buc

1

2800

2800

3.2.11 Monocularcu infrarosii

pe buc

1

215

215

3.2.12. Binoclu

pe buc

1

260

260

3.2.13. Casti cu microfon pentru stafiile de emisie -recepție

pe buc

160

70

11200

3.2.14. Soft-uri operare calculator

pe buc

3

500

1500

3.4 Altele (vă rugam specificați)

0

Subtotal Echipamente si bunuri

61625


Anexa B. Bugetul proiectului "Politia Comunitara dezvoltare si modernizare"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în

EUR)2

1. Resurse umane

1.1 Salarii (cost total, personal local)3

1.1.1 Persona tehnic

pe lună

1.11.1 Coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4.8

760,9

3652,32

1.1.1.2 Asistent coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

883,4

4240,32

1.1.1.3 Asistent 1 proiect (Partener 1) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

316,1

758,64

1.1.1.4 Asistent 2 proiect (Partener 2) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

450

1080

1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar

pe lună

0

0

0

1.1.2.1 Informatician (Solicitant) (0,4*4 luni)

pe lună

1,6

272,2

435,52

1.1.2 2 Contabil - Expert financiar (Solicitant) (0.4*12 luni)

pe lună

4,8

455,6

2186,88

1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, internațional)

pe zi

0

0

0

1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii4

0

1.3.1 In afara țării (personalul proiectului)

0

1.3.2 Local (personalul proiectului)

pe zi

0

1.3.3 Participant! la seminarii/conferințe 5

0

Subtotal Resurse umane

12353,68

2. Transport6

ne e cazul

2.1. Transport internațional

pe zbor

0

0

0

2.2 Transport local7

pe lună

0

0

0

Subtotal Transport

0

3. Echipamente si bunuri8

3.1 Achiziție sau închiriere de vehicole

0

3.1.1. ATV

pe buc

2

4200

8400

3.2 Mobila, echipamente, computere, etc.

0

0

0

3.2.1 Laptop

pe buc

3

1000

3000

3.2.2. Sistem de supraveghere Wireless + camere video mobile

pe buc

3

1000

3000

3.2.3 Telefoane PDA

pe buc

10

500

5000

3.2 4 Reportofon

pe buc

3

150

450

3.2.5. Multifuncționala (imprimanta, scaner, copiator, fax)

pe buc

1

1700

1700

3.2.6. Distantier cu laser (distomat)

pe buc

2

600

1200

3.2.7. PH-metru portabil + soluții aferente

pe buc

1

1700

1700

3.2.8. Calorimetru + termoreactor

pe buc

1

18000

18000

3.2.9. Sonometru

pe buc

1

3200

3200

3.2.10. Vibrometru

pe buc

1

2800

2800

3.2.11 Monocularcu infrarosii

pe buc

1

215

215

3.2.12. Binoclu

pe buc

1

260

260

3.2.13. Casti cu microfon pentru stafiile de emisie -recepție

pe buc

160

70

11200

3.2.14. Soft-uri operare calculator

pe buc

3

500

1500

3.4 Altele (vă rugam specificați)

5

Subtotal Echipamente si bunuri

61625

dezvoltare si modernizare"

Buqet inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Gosturi(in

EUR)2

4. Costuri birou local proiect11

4.1. Costuri pentru vehicole

pe lună

0

0

0

4.2. Chiria pentru birouri

pe lună

0

0

0

4.3. Consumabile pentru birou

pe lună

0

0

0

4.2 Alte servicii (tel./fax, electricitate/incalzire, intretinere)

pe lună

0

0

0

Subtotal costuri birou local proiect

0


Anexa B. Bugetul proiectului "Politia Comunitara dezvoltare si modernizare"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar

(în EUR)

Costurifîn

EUR)2

5. Alte costuri, servicii12

5.1. Publicații

5.1.1. Pliante informare

pachet

7000

0,3

2100

5.1.2. Broșuri

pachet

500

1

500

5.2. Studii, cercetare

0

0

0

5.3. Costuri de audit14

pe total

1

4950

4950

5.4. Costuri de evaluare

0

0

0

5.5. Traduceri, interpreți

0

0

0

5.6. Servicii financiare (costuri pentru garanții bancare, etc.)

pe total

0

0

0

5.7. Costul conferințelor/seminariilor13

0

0

0

5.8. Acțiuni pentru vizibilitate

pe total

0

0

0

Subtotal Alte costuri, servicii

7550

Anul 1

Cheltuieli

Unitatea de

Număr

Cost unitar

(in EUR)

Costuri (in

EUR)

măsură

de unitati

6. Altele

0

0

0

6.1. Cursuri de training

pe total

3

2500

7500

Subtotal Altele

7500

7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)

89028,68

8. Contingency (buget de rezerva) (maximum 5% din 7., costuri directe eligibile aferente proiectului)

4451,434

9. Total costuri eligibile proiect (7+ 8)

93480,11

10. Costuri administrative (maximum 7% din lina 7, total costuri directe proiect)

pe total

0

0

6232,01

11. Total costuri eligibile proiect (9+10)

99712,12

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuția Autorității Contractante. Toate liniile bugetare trebuie defalcate în componente individuale. Numărul de unităti pentru fiecare componentă trebuie specifica

2. Bugetul va fi întocmit în Euro.

3. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect, procentul din norma întragă trebuie indicat în descrierea liniei buqetare și reflectat în numărul de unități (nu în costul unitar).

4. Indicați țara unde se angajează costurile de subzistență și rata aplicabilă (care nu trebuie sa depășească nivelele aprobate de Comisia Europeană). în cadrul procedurilor Phare, costurile de subzistentă (per diem) includ costurile pentru cazare, masă ș

5. Indicați punctul de plecare si destinația.

6. Costuri de achiziție sau de închiriere

7. Specificați Nu se accepta lump sums (suma globala)


dezvoltare si modernizare"

- ■ ----------------------------------------

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în

EUR)2

8. indicați aici când s-a subcontractat in intregime

9. costurile de audit sunt obligatorii

10. se utilizează numai cu aprobare scrisa de la AC

Nota bene: Beneficiarul este singurul responsabil de corectitudinea informațiilor financiare prezentate mai susSurse de finanțare preconizate

Suma

Procent

EUR

din total

%

Contribuția financiara a aplicantului

12595,04

12,63%

Contribuția din partea comisiei solicitata prin aceasta cerere

86358,44

86,61%

Contribuția(ii) din partea altor Instituții Europene sau State Membre UE

Contribuții de la alte organizații:

Nume

Condiții

Instituția Prefectului Județului Cluj (Partener 1)

758,64

0,76%

TOTAL CONTRIBUȚII

13353,68

13,39%

Venituri directe generate de proiect

0

0

TOTAL GENERAL

99712,12

100%