Hotărârea nr. 481/2007

Hotărârea 481/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache. Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1702 din 12.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a unor contracte de închiriere;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu prevăzute în lista anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata închirierii este de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică
Nr. 481 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 481/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția fondului imobiliar de stat

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA LOCUINȚEI

DATA AVIZ COMISIE MIXTĂ

1.

UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI”

str. Unirii nr. 3 ap. 9

11.07.2007

2.

UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI”

str. Băița nr. 5 ap. 27

11.07.2007

o

3.

UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI”

str. Aurel Suciu nr. 32 ap. 141

11.07.2007

4.

LICEUL TEORETIC “GH.ȘINCAI”

str. Aurel Suciu nr. 32 ap. 105

11.07.2007

5.

LICEUL TEORETIC “GH.ȘINCAI”

str. Muncitorilor nr. 10 ap. 6

11.07.2007

6.

LICEUL TEORETIC “GH.ȘINCAI”

str. Dorobanților nr. 93 ap. 70

11.07.2007

7.

COCIȘ SORIN ILIE

str.Crișan nr. 32 ap. 5

11.07.2007

8.

RICHTER SIMONA MARCELA

str.Cotită nr. 10 ap. 14

11.07.2007