Hotărârea nr. 478/2007

Hotărârea 478/2007 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare si întretinere a zonelor verzi si de agrement, a luciurilor de apă, a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii si cimitirelor si efectuarea de tratemente fitosanitare in municipiul Cluj-Napoca pentru SC Rosal Grup SRL si SC Rasimo Impex SRL.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă, a zonelor verzi aferente platformelor dejoacă pentru copii și cimitirelor și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă, a zonelor verzi aferente platformelor dejoacă pentru copii și cimitirelor și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45971, 54154 din 05.07.2007 al Direcției economice și, respectiv, al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă, a zonelor verzi aferente platformelor dejoacă pentru copii și cimitirelor și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, modificarea Cap. 6 art. 124 (3) din contractele nr. 40907 din 22.05.2007 și 40910 din 22.05.2007, în sensul că „Actualizarea tarifelor se va realiza în perioada iunie/iulie a fiecărui an la solicitarea concesionarului. ”

Art. 2. Se aprobă, începând cu 1 august 2007, tarifele pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă, a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii și cimitirelor și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Tehnică, SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ing. H(>reajm*n Florea

Nr. 478 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)Contrasemnează: ecretarul municipiului, Jr. Aurona/Țărmure

ANEXA 1 la

Hotărârea nr. 478/2007

Tarife practicate de către SC ROSAL GRUP SRL, începând cu 01.08.2007

Nr.

crt.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

Unitate de măsură

Tarif actual RON

Tarif propus

SC ROSAL

GRUP SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație Servicii

0

1

2

3

4

5

1

Degajat teren de corpuri străine

1000 mp

9,41

10,34

10,16

2

Greblat agrotehnic

1000 mp

10,17

11,18

10,98

3

Măturat alei și trotuare aferente zonelor verzi, măturat rigole

1000 mp

9

9,89

9,72

4

Curățat teren de lăstari, liționi și drajoni

100 mp

26,13

28,91

28,21

5

Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină (drajoni)

Buc. arbore

0,61

0,67

0,66

6

Curățat șanțuri și rigole de potmol și iarbă

Ml

3,07

3,37

3,31

7

încărcat și transportat resturi vegetale, moloz și alte materiale

Mc

9,12

10,02

9,85

8

Prășit rabate flori, trandafiri, garduri vii și mobilizat sol în

Mp

1,09

1,2

1,18

9

Plivit buruieni

100 mp

8,27

0,09

8,93

10

Mușuroit și dezmușuroit trandafiri

Buc.

0,41

0.45

0,44

1

Tăieri la trandafiri

Buc.

0,42

0,46

0,45

12

Tutorare arbori

Buc.

6,26

6,88

6,76

13

Ancorare arbori

Buc.

3,71

4,07

3,99

14

Refăcut farfurii la arbori

Buc.

1,81

1,99

1,95

15

Văruirea arborilor din aliniamentele stradale

Buc.

1,22

1,34

1,32

16

Cosit iarbă, buruieni și tundere gazon

100 mp

5,48

5,97

5,92

17

Tuns gard viu, borduri, chenare și mozaicuri florale manual sau mecanizat pentru uniformizarea creșterilor

Mp

0,71

0,78

0,77

18

Desființat rabate flori

100 mp

6,41

7,04

6,92

19

Udat plantații sau suprafețe cu furtunul de la cisternă

Mc

30,93

33,99

33,39

20

Udat suprafețe cu furtunul de la hidranți

100 mp

3,27

3,59

3,53

21

Toaletarea arborilor la înălțimi <7 m

Buc.

13,04

14,33

14,08

22

Toaletarea arborilor la înălțimi >7 m

Buc.

19,06

20,95

20,58

23

Toaletarea arbuștilor la înălțimi <7m

Buc.

5,22

5,74

5,64

24

Doborât arbori uscați cu <j> 11 cm-50 cm

Buc.

100,02

109,92

107,98

25

Doborât arbori uscați cu <j> >50 cm

Buc.

160,62

176,52

173,41

26

Scuturat gard viu

Ml

0,2

0,22

0,22

"7

Scuturat arbori și arbuști de zăpadă

Buc.

0,4

0,44

0,43

28

Spart gheața de pe aleile din parcuri și zone verzi

Mp

2,37

2,6

2,56

29

Drăscălit alei

100 mp

2,66

2,92

2,87

30

Curățarea luciurilor de apă

Mc

8,77

9,64

9,47

Nr. crt.

Activitatea de AMENAJ/kRE

Unitate de măsură

Tarif propus

RON

Tarif propus

SC ROSAL

GRUP SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație Servicii

0

i

2

3

4

5

1

Plantat flori anuale, bienale și perene în rabate, rondouri, jardiniere, stâncării

100 buc.

16,47

18,1

17,78

2

Semănat gazon

100 mp

15,91

17,49

17,18

3

Plantat trandafiri

Buc.

1,93

2,12

2,08

4

Plantat gard viu pe un rând

Ml

4,96

5,45

5,35’

5

Plantat gard viu pe două rânduri

Ml

5,45

5,99

5,88

6

Plantat arbori și arbuști cu rădăcină nudă

Buc.

6,21

6,82

6,7

7

Plantat arbori și arbuști cu balot de pământ la rădăcină

Buc.

20,8

22,86

22,46

8

Transportul, montarea, ancorarea și demontarea brazilor de Crăciun

Buc.

20,51

22,54

22,14

Nr.

crt.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

Unitate de măsură

Tarif actual RON

Tarif propus SC ROSAL GRUP SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație ■ Servicii

0

1

2

3

4

5

9

Împodobirea și despodobirea brazilor de Crăciun

Buc.

13,55

14,89

14,63

10

Mobilizarea terenului în vederea plantării și semănării

Mp

3,25

3,57

3,51

11

Extras pământ vegetal în surplus, moloz sau alte materiale

Mc

43

47,26

46,42

12

Așterenere pământ vegetal pe teren orizontal sau în pantă

Mp

0,79

0,87

0,85

13

Mulcirea solului

Kg muici

8,57

9,42

9,25

14

Amenajare stâncărie cu piatră ornamentală - pentru pietre peste 30 cm

Buc.

42,15

46,32

45,51

15

Amenajare stâncărie cu piatră ornamentală - pentru pietre mai mici de 30 cm

Mc

35,76

39,3

38,61

16

Extras cioate arbori cu <t> 10 cm-30cm

Buc.

12,2

13,41

13,17

17

Extras cioate arbori cu <{>>30 cm

Buc.

41,76

45,89

45,08

18

Săpătură mecanică urmată de nivelarea terenului

100 mp

24,18

26,57

26,1

1 Nr. | crt.

Activitățile de EFECTUARE TRATAMENTE FITOSANITARE, ERBICIDARE, FERTILIZARE

Unitate de măsură

Tarif propus

RON

Tarif propus

SC ROSAL

GRUP SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație Servicii

0

1

2

3

4

5

1

Tratamente fitosanitare, erbicidare la flori, trandafiri, gard viu, zone îmburuientate

100 mp

11,62

12,77

12,54

2

Tratamente fitosanitare, erbicidare la arbori și arbuști

Buc.

8,36

9,19

9,03

3

Administrarea manuală de îngrășăminte organice și chimice

Kg.

1,2

•1,32

1,3

4

Tratamente fitosanitare cu aviația utilitară

Ha

267,31

293,77

288,59

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA 2 la

Hotărârea nr. 478/2007

Tarife practicate de către SC RASIMO IMPEX SRL, începând cu 01.08.2007

|Nr. crt.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

Unitate de măsură

Tarif actual RON

Tarif propus

SC RASIMO

IMPEX SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație - Servicii

0

i

2

3

4

5

l

Degajat teren de corpuri străine

1000 mp

12

12,96

2

Greblat agrotehnic

1000 mp

12,5

13,5

3

Măturat alei și trotuare aferente zonelor verzi, măturat

1000 mp

12

12,96

4

Curățat teren de lăstari, liționi și drajoni

100 mp

32

34,55

5

Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină

Buc. arbore

U

1,19

6

Curățat șanțuri și rigole de potmol și iarbă

Ml

4

4,32

7

încărcat și transportat resturi vegetale, moloz și alte materiale

Mc

32

34,55

8

Prășit rabate flori, trandafiri, garduri vii și mobilizat sol în jardiniere

Mp

1.7

1,84

9

Plivit buruieni

100 mp

11

11,88

10

Mușuroit și dezmușuroit trandafiri

Buc.

0,5

0,54

11

Tăieri la trandafiri

Buc.

0,4

0,43

12

Tutorare arbori

Buc.

9

9,72

13

Ancorare arbori

Buc.

4,5

4,86

14

Refăcut farfurii la arbori

Buc.

2,7

2,91

15

Văruirea arborilor din aliniamentele stradale

Buc.

1,8

1,94

16

Cosit iarbă, buruieni și tundere gazon

100 mp

7,5

8,1

17

Tuns gard viu,. borduri, chenare și mozaicuri florale

Mp

1,1

1,19

18

Desființat rabate flori

100 mp

7,5

8,1

19

Udat plantații sau suprafețe cu furtunul de la cisternă

Mc

32

34,55

20

Udat suprafețe cu furtunul de la hidranți

100 mp

4,4

4,75

21

Toaletarea arborilor la înălțimi <7 m

Buc.

22

23,75

22

Toaletarea arborilor la înălțimi >7 m

Buc.

45

48,58

23

Toaletarea arbuștilor la înălțimi <7m

Buc.

15

16,19

24

Doborât arbori uscați cu <j) 11 cm-50 cm

Buc.

150

161,94

25

Doborât arbori uscați cu <j> >50 cm

Buc.

220

237,51

26

Scuturat gard viu

Ml.

0,35

0,38

27

Scuturat arbori și arbuști de zăpadă

Buc.

0,4

0,43

28

Spart gheața de pe aleile din parcuri și zone verzi

Mp

3,7

3,99

29

Drăscălit alei

100 mp

16

17,27

30

Curățarea luciurilor de apă

Mc

32

34,55

Nr.

crt.

Activitatea de AMENAJARE

Unitate de măsură

Tarif propus

RON

Tarif propus SC RASIMO

IMPEX SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație - Servicii

0

i

2

3

4

5

1

Plantat flori anuale, bienale și perene în rabate, rondouri, jardiniere, stâncării

100 buc.

20

21,59

2

Semănat gazon

100 mp

20

21,59

3

Plantat trandafiri

Buc.

2

2,16

4

Plantat gard viu pe un rând

Ml

5,3

5,72

5

Plantat gard viu pe două rânduri

Ml

6

6,48

6

Plantat arbori și arbuști cu rădăcină nudă

Buc.

5,5

5,94

7

Plantat arbori și arbuști cu balot de pământ la rădăcină

Buc.

22

23,75

Nr. crt.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

Unitate de măsură

Tarif actual RON

Tarif propus SCRASIMO IMPEX SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație - Servicii

c

1

2

3

4

5

8

Transportul, montarea, ancorarea și demontarea brazilor de Crăciun

Buc.

700

755,72

9

A

împodobirea și despodobirea brazilor de Crăciun

Buc.

400

431,84

10

Mobilizarea terenului în vederea plantării și semănării

Mp

4,5

4,86

11

Extras pământ vegetal în surplus, moloz sau alte materiale

Mc

45

48,58

12

Așterenere pământ vegetal pe teren orizontal sau în pantă

Mp

3,5

3,78

13

Mulcirea solului

Kg muici

7

7,56

14

Amenajare stâncărie cu piatră ornamentală

Mc

4,5

4,86

15

Extras cioate arbori cu <t> 10 cm-30cm

Buc.

65

70,17

16

Extras cioate arbori cu <|»30 cm

Buc.

110

118,76

17

Săpătură mecanică urmată de nivelarea terenului

100 mp

25

26,99

Nr. crt.

Activitățile de EFECTUARE TRATAMENTE FITOSANITARE, ERBICIDARE, FERTILIZARE

Unitate de măsură

Tarif propus

RON

Tarif propus SC RASIMO IMPEX SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație - Servicii

0

I

2

3

4

5

1

Tratamente fitosanitare, erbicidare la flori, trandafiri, gard viu, zone îmburuientate

100 mp

18

19,43

2

Tratamente fitosanitare, erbicidare la arbori și arbuști

Buc.

13

14,03

3

Administrarea manuală de îngrășăminte organice și chimice

Kg.

1,5

1,62

4

Tratamente fitosanitare cu aviația utilitară

Ha

2700

2914,92

Nr. crt.

Activitatea de AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE JARDINIERE PE STÂLPI

Unitate de măsură

Tarif propus

RON

Tarif propus SC RASIMO IMPEX SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație - Servicii

0

1

2

3

4

5

1

Plantarea mușcatelor în jardiniere

Buc. jardinieră

1

1,08

2

Amplasarea suporților pe stâlpi

Buc.

0,9

0,97

3

Amplasarea jardinierelor pe suporți și demontarea jardinierelor la sfârșit de sezon

Buc. jardinieră

1.5

1,62

4

întreținerea jardinierelor prin udare

Buc. jardinieră

0

0

5

întreținerea jardinierelor prin fertilizare, tratamente fitosanitare, plivit, îndepărtarea florilor și frunzelor uscate și mobilizat sol

Buc. jardinieră

0,9

0,97

6

Depozitarea și păstrarea jardinierelor cu mușcate pe timpul iernii

Buc. jardinieră

10

10,8

ÎNTOCMIT IOAN BOGDAN

Nr. crt.

Activitatea de AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE JARDINIERE PE STÂLPI

Unitate de măsură

Tarif propus

RON

Tarif propus

SC ROSAL GRUP SRL

Tarif actualizat cu indicele de inflație Servicii

0

1

2

3

4

5

1

Plantarea mușcatelor în jardiniere

Buc. jardinieră

22,87

25,13

24,69

2

Amplasarea suporților pe stâlpi

Buc.

13,6

14,95

14,68

3

Amplasarea jardinierelor pe suporți și demontarea jardinierelor la sfârșit de sezon

Buc. jardinieră

6,42

7,06

6,93

4

întreținerea jardinierelor prin udare

Buc. jardinieră

0,86

0,95

0,93

5

întreținerea jardinierelor prin fertilizare, tratamente fitosanitare, plivit, îndepărtarea florilor și frunzelor uscate și mobilizat sol

Buc. jardinieră

0,55

0,6

0,59

6

Depozitarea și păstrarea jardinierelor cu mușcate pe timpul iernii

Buc. jardinieră

4,52

4,97

4,88

ÎNTOCMIT IOAN BOGDAN