Hotărârea nr. 471/2007

Hotărârea 471/2007 - Revocarea Hotărârii nr. 276/2007 si atribuirea unei locuinte construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bloc 6, ap. 52, d-lui. Muresan Felician.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 276/2007 și atribuirea unei locuințe construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 52, d-lui MUREȘAN FELICIAN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 276 din 8 mai 2007 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1688/11.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 276/2007 și atribuirea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 52, d-lui MUREȘAN FELICIAN;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 68/2006 și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se revocă Hotărârea nr. 276/2007 privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca Calea Florești nr. 58 B. bloc 6, ap. 52, d-nei POPOVICI ELENA.

ART.2. Se atribuie d-lui MUREȘAN FELICIAN locuința construită în regim ANL. situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B. bloc 6, ap. 52. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009. Locuința este compusă din: una cameră = 24,39 mp; una bucătărie = 6,59 mp.; una cămară alimente = 0,70 mp.; una baie = 3,85 mp.; una debara =1,13 mp.; 1 hol = 5,89 mp., una nișă frigider = 0,60 mp.; una boxă = 2,19 mp.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.Nr. 471 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)