Hotărârea nr. 459/2007

Hotărârea 459/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a Regulamentului aferent pentru Centura Ocolitoare de Sud – tronson I, Calea Someseni – Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent pentru Centura Ocolitoare de Sud - tronson I

Calea Someșeni - Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și a Regulamentului aferent pentru Centura Ocolitoare de Sud- tronson I, Calea Someșeni - Borhanci - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56503/43/ 09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent pentru Centura Ocolitoare de Sud - tronson I, Calea Someșeni - Borhanci, beneficiar Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7511/09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent pentru Centura Ocolitoare de Sud - tronson I, Calea Someșeni - Borhanci, beneficiar Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se stabilesc propunerile de organizare arhitectural urbanistică, dezvoltarea infrastructurii edilitare, rețeaua stradală adiacentă, detalierea construcțiilor prin documentații PUD - după caz, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7511/09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 459 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan^Florea