Hotărârea nr. 440/2007

Hotărârea 440/2007 - Acordarea „Diplomei de Aur” si aunui premiu în valoarea netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2007, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neântreruptă, conform Hotărârii nr. 34/2007.

CONSILIUL LOCAL .AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea "diplomei de aur” și a unui premiu in valoare netă de câte 500 lei, din bugețuHoca! pe anul 2007, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34 / 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate și a câte unu premiu în sumă netă de 500 lei de la bugetul local pe anul 2007, celor 119 cupluri clujene, din anexa care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 121426/3 13 din 09.07.2007 al Serviciului stare civilă, prin care se propun acordarea "diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe ani 2007, celor 119 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupt; conform Hotărârii nr. 34 / 2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "d” și 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrați publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Aii. 1. Se aprobă acordarea "diplomei de aur" și a unui premiu in sumă netă de câte 500 iei c la bugetul local pe anul 2007, celor 119 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani ■; căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

An. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direct învățământ, cultură și Serviciul stare civilă.


Nr. 440 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă Iu Hotărârea nr. 440 / 2007


TABEL NOMINAL

cuprinzând cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri în perioada 01.03.2007       - 30.06.2007

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și a) soției            CNP               Data încheiem

,       .        Domiciliul comun actual al soților

crt                                                                                                        căsătoriei

1

ABRAHAM

VASILE

1340126120645

06.04.1957

Kovari, nr.28 tel.536.681

MARGARETA

2360917120643

2

ABRUD AN

PETRU

1390105125174

12.02.1957

Intre Lacuri, 50

tel.552.624,

MĂRIE

2340207120642

3

ALBU

CORNEL-TEODOR

1330531120643

08.06.1957

Iașilor, nr.8-10/32

tel.532.81 1

ECATERINA

2360724120641

4

ANCA

SABIN-AUREL

1310901120645

20.04.1957

Donath, bl.II/7

tel.420.752

ZOIA

2330411120667

5

ANCA

1LIE

1311209126192

01.06.1957

Septimiu Albini, nr. 133/5 tel.0741068967 (fiica)

VICTORIA

2380807126197

6

BACI

ALEXANDRU

1360502120644

18.06.1957

Firiza, nr.4/2

tel.421516

AURELIA

2390312120649

7

BALAZS

FRANCISC

1290201120649

13.06.1957

Uzinei Electrice, bl.A/27 tel.354.016

MARGARETA-ILEANA

2350206120648

8

BALAZS

IOSIF

1310204120648

28.04.1956

Herculane, nr. 17/16 tel.262.684

AGNETA

2340921120650

9

BALOGH

ANDREI-1OAN-IOSIF

1320904120641

22.03.1957

Dobrogeanu Gherea, nr.21

tel.430.371

EDIT-ILEANA-MARTA

2360528120643

10

BANYAI

ȘTEFAN

1321126120703

17.04.1957

Fabricii, nr.65

tel.0745397168 (nepoată)

ELISABETA

2231040412064

Nr. Numele de familie al soților crt

Prenumele soțu ji ai soției

CNP

11

BASA

OTTO-IULIU

1310503120646

MARIA

2370816120668

12

BERE

ANTON

1320804120648

ELVIRA

2401121120648

13

BITAY

C1ABA

1300106120641

MAGDALENA

2360524120642

14

BORZASI

ZOLTAN

1351112120648

ELISABETA

2391027120648

15

BUCUR

LIVIU

1290423120642

CEC1L1A-ADR1ANA

2330223120660

16

BUZÂS

VASILE

1320522120642

OLGA

2301003120757

17

CADIȘ

NICOLAIE

1251126120648

FLOARE

2260926120654

18

CÂMPEAN

ILIE

1300306120649

LUDOVICA

2330811120645

19

CÂMPEAN

IOAN

1300826120648

LUCREȚIA

2233113012064

20

CÂMPEAN

IOSIF

1290407120642

CORNELIA

2290417120641

21

CÂMPEAN

IOAN

1311021120644

LUCREȚIA

2361123120646

22

CĂTINAȘ

GAVRIL

1330225120648

BERTA

2350311120651

23

CHEȘCHEȘ

ROMUL

1370814120644

ANA

2370525120661

'   ,     .        Domiciliul comun actual al soților

casatuiici

20.06.1957

Azuga, nr. 1/37

tel.555.846

04.05.1957

Detunata, nr. 17/11 tel.543.833

13.04.1957

Plopilor, nr.75/52

tel.429.505

28.03.1957

Șesului, nr.4/24

tel.429.585

27.04.1957

Craiova, nr.28/37 tel.484.345

30.04.1957

Horea, nr.5/3

535.573

20.05.1957

Simion Ștefan, nr.37

tel.0746584059, 0749288070

24.06.1957

Alvema, nr.65/40

tel.441.199

23.05.1957

Iuliu Maniu, nr. 18/1 tel.593.488

09.02.1957

Muscel, nr.20/10 tel.441.793

20.05.1957

Peana, nr.5/35 tel.562.851

26.03.1957

Bizușa, nr.6/93 tel.551.640

06.05.1957

Blajului, nr.48 tel.416.311

Prenumele soțui i al soției

CNP

Nr. Numele de familie al soților cri

24

CHECICHEȘ

SEVER

1310604120642

09.04.1957

C-tin Brâncușl.nr. 186/31 tel.443.479

MARI A

2370319120641

25

CHEUL

IOAN

1230702120640

29.03.1957

I.C.Brătianu, nr.41/6

tel.591.348

EVA

2210810120641

26

CHIDEAN

IOAN

1301019120650

30.04.1957

Griviței, nr.3o

tel.415.406

LUCREȚIA

2370115120643

27

CUiRll.A

IOAN

1360229120643

04.03.1957

Axente Sever, nr.41 tel.440.273

EVA

2371102120659

28

CHIRILOV

PROCOP

1290808120641

29.04.1957

Padiș, nr.9/20

542.806

NINA

2330812120656

29

CICOȘ

OCTAVIAN

1370111120659

07.04.1957

Borsec, nr.2/45 tel.0743755954

OLIMPIA

2380712120653

30

CIOBANU

ION

1290605120644

31.01.1957

Horea, nr.33/4

FLOARE

2350107120647

31

CIUCĂ

PATRICIU

1320329120679

28.03.1957

Mehedinți, nr.22-24/24 tel.459.346, 265.606 (fiică)

NASTASIA

2311011120640

32

cturilean

VASILE

1291226120644

25.05.1957

Gh. Dima, nr.1/18 tel.520.960

ROZALIEA

2381113120655

33

COLDEA

IOAN-EUGEN

1351224120669

27.01.1957

Bd.l Dec. 1918, nr.68 tel.582.226

FLOAREA

2380530120643

34

COSTEA

TRAI AN

1310807120664

17.01.1957

Lunetei, nr. 1 tel.443.628

AURELIA

2370804120675

35

COZMA

IOSIF

1311023120658

28.02.1955

Morii, nr.38/7 tel.0744925407

ELENA

2330303120663

36

CRIȘAN

N1STOR

1330310120685

25.01.1957

Timișului, nr.54

tel.0751991361,0742984654

ANA

2351015120652

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soț i și al soției cri

CNP

37

CRIȘAN

VASILE

1340801120662

19.06.1957

Alex.Papiu Ilarian, nr.8

tel.454.257

JETA

2360610120658

38

CUBLEȘAN

VASILE

1331006120651

10.04.1957

Parîng, nr.4/38

tel.456.896

PAULINA

2370210120651

  • 39

  • 40

  • 41

CUBLEȘAN

EMIL

1270402120642

02.03.1957

Buzău, nr. 15/6

tel.587.275

VALERIA

2300430120644

DAN

VASILE

1310611120641

12.06.1957

Moldovei, nr.4 tel.599.221

RAVEICA

2330329120679

DOMNIȚA

PETRU

1320707120693

14.05.1957

Meziad, nr.1/5

562.791

CLARA-EMILIA

2360919120645

  • 42

  • 43

  • 44

DROHOBECZKY

ANTON

1300323120651

04.04.1957

Horea, nr.47-49/21 tel.538.097

MARIA-MAGDALENA

2360722120708

DUCA

ARON

126C308120655

19.06.1957

Donath, nr. 13/61

tel.580.043

ANA

235C805120647

DURCĂU

TEODOR

1350410120669

12.03.1957

O.Goga, nr. 17

tel.582.453

MARIA

2360808120661

45

ENGHIȘ

PETRU-VASILE

1270325120656

31.07.1955

Primăverii, nr.8/238

424.232

ELENA

2361001120662

46

ENYEDI-SIMO

IOSIF

1321123120641

10.04.1957

Horea, nr.43-45/4

tel.533.094

ANA

2380310120645

47

FARCAȘ

NICODIN

1360201120675

25.04.1957

N.Titulescu, nr.38/1 tel.553.187

ANICA

2370807120657

48

FARCAȘIU

VASILIE

1290320120640

23.02.1957

Fabricii, nr.13/3 tel.0742801324 (Sas)

VERONICA

2270610120641

49

FELECAN

IOAN

1320625126207

02.03.1957

Oașului, nr. 155/9

tel.599.719, 0744341376

MARIA

2360627126223

Nr. Numele de familie al soților Prenumele solului și al soției            CNP

crt

Data încheierii ci oriei

50

FLUERAȘ

GHEORGHE

1340719120641

07.06.1957

P-ța M.Viteazu, rtr.33/24

tel.531.647

REGHINA

2370122120640

51

FODOREAN

VASILE

1330627120648

12.06.1957

Parîng, nr. 12/24

tel.573.738

SILVIA

2361215120641

52

GĂDĂLEAN

VASILE

1320623120665

25.05.1957

Parîng, nr.4/14

tel. 561.125

VERON1CA

2400114120682

53

GÂRDA

ALEXANDRU

1310329120662

27.05.1957

Slănic, nr.3/1

tel.550.223

LUCREȚ1A

2360414120661

54

GOCAN

VASILE

1331028120666

31.05.1957

Gospodarilor, nr,13/A

tel.0364119613

VICTORIA

2380223120653

55

'hirișcău

EMIL

1310523120663

04.03.1957

S. Albini, nr. 133/15

tel.542.230

ROZAL1A

2341026120666

56

HOGMAN

VALERIU

1340403120681

30.05.1957

Calea Dorobanților, nr.89/30

tel.411.307

ANICA

2371030120680

57

HORVATH

ANDREI

1320127120668

15.03.1957

Detunata, nr.7/84 tel.574.276

ILEANA

2320122120674

58

HUSARIU

SABIN

1300410120641

12.10.1954

Câmpeni, nr. 17/4

tel.484.648

MARIA

2341015120646

59

IELCIU

GAVR1L

1360913120655

21.02.1957

Molnar Piuariu, nr. 5/15

tel.0729953775

PAULINA

2370214120644

60

INCZE

FRANCISC

1300531120649

28.05.1957

C-tin Brâncuși, nr. 190/81

tel.442.368

ANA-GABRIELA

2381007120657

61

KOVACS

GR1GORE

1330118120647

11.05.1957

Bărc I, nr.50 tel.417.269

1ULIANA

2360710120651

62

KOVACS

10S1F

1301120120647

22.01.1957

Calea Turzii, nr.40/1

tel.591.883

MAGDALENA

2390918120655

ort

63

KOVESDI

LADISLAU

1310916120660

08.05.1957

Albac, nr.6/21 tel.546.168

MARIA

2350530120665

64

KRISTALY

COLOMAN

1310604120650

01.06.1957

Răsărituluui, nr.31/1

tel.437.314

ANA-MARIA

2361201120661

65

LĂPÂDUȘI

VIOREL

1310402120666

14.03.1957

Bușteni, nr.3/4 tel.543.366

ELISABETA

2370518120646

66

LECA

NAZARIE

1341019354766

01.06.1957

Moricz Zsigmond, nr.6/2 tel.456.940

ELEONORA-ANA-DORINA

2370712354725

67

LOBONȚIU

GHEORGHE-OCTAVIAN

1341213120662

06.05.1953

Cuza Vodă, nr. 18-20/16 tel.234.214, 446.023 (fiică)

ROZALIA

2341111120665

68

MAKOVI

GHEORGHE

1340728120669

22.04.1957

L.Rebreanu, nr.62/35 tel.542.357, 0745813328

FRANCISCA

2360729120661

69

MAN

DUMITRU

1321116120652

26.01.1957

Horea, nr.l 12/55 tel.434.400

MARIA

2330316120683

70

-

MÂNDRU

VASILE

1280726120643

01.04.1957

Călugăreni, nr.4 tel.436.781

MARIA

2381123120685

71

MARC

COSTICÂ

1320920120676

03.03.1957

Plopilor, nr.7

tel.433467(fiica Emilia-la

ANA

2360510120689

72

MATEI

VASILE

1320410120648

23.06.1957

Padin, nr.23/32 tel.0741110154 (fiică)

ILEANA

2401207120700

73

MEDGYESI

LUDOVIC-FRANC1SC

1291224120681

12.02.1957

Aron Densușianu, nr.40 tel.440.314

ILEANA

2310914120667

74

MICUȘAN

IOAN

1321123120651

22.01.1957

Pandurilor, nr.8/11

tel.428.051

EUGENIA

2290611120683

75

MOCAN

AUREL

1341024120647

18.03.1957

Detunata, nr.7/7 tel.546.727, 550.294

ANA

2370822120697

crt

76

MOLDOVAN

NICOLAE

1320201120656

02.03.1957

Negoiu, nr. 10/38 tel.564.131

EUGENIA

2370221120684

77

MOLDOVAN

AUREL

1321123120668

21.02.1957

Bărc I, nr.24/A tel.416.297

LUCREȚIA

2360404120664

78

MOREH

LUDOVIC

1321006120671

28.05.1957

Romulus Vuia, nr.149

tel.531.490

EVA

2291222120653

79

MUREȘAN

GAVRILĂ

1310527120664

26.05.1957

Vidraru, nr. 17-19/93 tel.423.350

MARIA

2370908120671

80

MUREȘAN

GHEORGHE

1350310120673

09.06.1957

N.Titulescu, nr.32/71 tel.434.103 (fiică)

SABINA

2380606120671

81

MUREȘAN

AUREL

1380707126212

08.04.1957

Primăverii, nr. 14/18

tel.562.184

MARIA

2390917120660

82

NÂSTASE

DUMITRU

1320311120719

20.05.1957

Al.Vlahuță, bl.lamă B/57 tel.586.122, 0740057676

LUDOVICA

2370520120674

83

NEMETI

ALEXE

1360825120644

15.02.1957

Madach, nr.15 tel.441.431

MARIA

2380923120691

84

OIȚĂ

AURELIAN

1340719120666

17.06.1957

Aurel Suciu, nr.2/1

tel.431.664

VERONICA

2341025120668

85

OLTEAN

GAVRILĂ

1340608120656

27.03.1957

Mașiniștilor, nr.80

tel.433.640

ANA

2341015120654

86

OPRUȚA

PETRU

1310814120661

16.05.1957

Muscel, nr. 12/13 tel.441.617

MĂRIOARA-ELISABETA

2350216120678

87

OSVÂTH

TIBERIU-DĂN1LĂ

1290402120673

23.02.1957

Dumbrava Roșie, nr. 18

tel.439.513

ANA-MARIA

2370126120684

88

PETRIȘOR

TEODOR

1300905125171

21.02.1957

Aurel Vlaicu, nr. 54/24 tel.456.947, 07235454494

ILEANA

2370731125206

crt

89

PETRUȘ

VASILE

1320820120664

18,05.1957

Snagov, nr.4/120

tel.546.160

M1NERVA

2371219120665

90

PODAR

VICTOR-EMANOIL

1280516120640

05.02.1957

N.Titulescu, nr.36/67

tel.540.047

ANA

2310920120696

91

POP

IL1E

1270801400678

22.06.1957

Septimiu Albini, nr. 129/61 tel.543.698, 0262368203

HORTENZIA-ANA

2391013400421

92

POP

PAVEL

1271222120655

30.03.1957

Mogoșoaia, nr.2/88 tel.0729014422 (Liana)

ELISABETA

2310116120663

93

PRODAN

ANANIE

1300319120677

14.05.1957

Parîng, nr. 15/52 tel.565.261

ANASTASIA

2340211120692

94

PRUNEA

ALEXANDRU

1350713120676

24.02.1957

Dorobanților, nr.72/82

tel.447.615

VERONICA

2390620120666

95

RĂCÂȘAN

SIM1ON

1300210120695

23.05.1957

Bizușa, nr.4/47

tel.546.614

SUSANA

2360203120664

96

REGIAN

MARTIN

1350220120720

20.03.1957

P-ța M.Viteazu, nr.7-8/4

tel.530.481

ELISABETA

2360422120694

97

RUS

ILIE

1271128120658

11.06.1952

LACU RoȘu, nr.3/22 tel.411.997

ANA

2330227120661

98

RUSU

VASILE

4132010112069

27.06.1957

Petuniei, nr.7/25 tel.581.053

VALERIA

2391226120650

99

SĂCARĂ

GAVRIL

1341104120682

24.01.1957

Iugoslaviei, nr.71/21 tel.0740044911

ANA

2330227120653

100

SÂMIHĂIAN

GHEORGHE

1350426120660

22.04.1957

BrâncușI, nr. 196/23 tel.441.390

MARIA

2380815120671

101

SERESTELY

GHEORGHE

1330607120655

28.11.1956

București, nr.29/11 tel.0744557678 (fiică)

CĂTĂLINĂ

2350601120691

CNP

Nr, Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției crt

Data Încheierii Domiciliul comun actual al soților cf ariei

102

STANILĂ

TEODOR

1290906120656

27.04.1957

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 i

EUGENIA-ANA

2350504120694

tel.586.417

103

SUCALĂ

VASILE

1331019120698

31.05.1957

Moților, nr. 19/7 tel.0744339554

FLOAREA

2300322120675

104

SZABO

IO AN

1231118120651

26.04.1957

Horea, nr.96-106/3 tel.434.557

EMMA

2230101120664

105

SZECSODI

N1COLAE

1340108120690

11.05.1957

Gr.Alexandrescu, nr.4-6/6 tel.565.853

1RINA

2350816120653

106

SZ1LAGYI

ALEXANDRU

1320704120687

12.06.1957

Bd.21 Decembrie, nr.98/4 tel.591.866

ILEANA

2370625120700

107

TAKACS

ȘTEFAN

1320920120705

04.04.1957

Vasile Lucaciu, nr.3 tel.454.728, 455.176

VIORICA

2330316120712

108

TÂNCU

AURELIAN

1300829083406

05.06.1957

C-tin BrâncușI, nr. 192/24 tel.442.215

FLORICA

2360329083416

109

TIBRE

VASILE

1370315120681

25.05.1957

Padiș, nr.6/11 tel.0745678661

ANA

2390712120707

110

TOBIAȘ

VASILE

1380524120671

25.05.1957

Becaș, nr.35.A/2

tel.440089

ECATER1NA

2391121120653

111

TUROS

ANDREI

1340102120694

21.05.1957

Izvorului, nr.3 5

tel.435.912

MARIA-MAGDALENA

2371119120696

112

VANCU

FLORIAN

1340726120700

06.05.1957

Mecanicilor, nr.33 tel.432.091

LAURA-ELENA-ORTENZ1A

2330430120657

113

VEGSO-CSEKE

LUDOVIC

1321101120696

30.03.1957

Peana, nr. 17/33 tel.566.852

CLARA

2330910120701

114

VEREȘ

IOAN

1380214120691

18.04.1957

Bîlea, nr.4/5

tel.422.928, 0741686171

ELENA-ALEXANDR1NA

2390830120685

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțu. si al soției            CNP                Data in tern          . ... ,              . .  ...

....      Domiciliul comun actual al soților

crt                                                                                                        căsătoriei

115

VEREȘ

MARTIN

1340619120662

16.02.1957

i

Retezat, nr.6/66 tel.457.861

ILEANA

2350623120653

116

VINCZE

M1HA1U

1300812120676

16.03.1957

Brigadierilor, nr.27

tel.417.913

AGNETA

2400425120673

117

VUȘCAN

TEODOR

1330525120702

26.01.1957

Unirii, nr. 19/51 tel.0740622562 (d-na Galoș)

SILVIA

2390525120641

118

ZEICU

MIRCEA

1310127120686

12.06.1957

Sportului, nr.7

tel. int.4531- Camelia Zeicu

SILVIA

2360919120688

119

ZSEBE

FRANCISC

1321201120681

18.04.1957

Postăvarul, nr. 12 tel.536.972

ROSALIA

2291123120679

TOTAL: 119       FAMILII