Hotărârea nr. 438/2007

Hotărârea 438/2007 - Alocarea sumei de 50.000 lei dinbugetul local pe anul 2007 Inspectoratului de Politie Judetean Cluj în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia de modernizare a Politiei Române, pentru perioada 2004-2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia de modernizare a Poliției Române, pentru perioada 2004-2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului de Politie Județean Cluj în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia de modernizare a Politiei Române pentru perioada 2004-2007 - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 57290/41/48/10.07.2007 al Direcției economice și al Direcției politia comunitară prin care se propune alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia de modernizare a Poliției Române, pentru perioada 2004-2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2007 Inspectoratului de Politie Județean Cluj în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia de modernizare a Poliției Române pentru perioada 2004-2007.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția poliția comunitară și Direcția economică.Nr. 438 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)