Hotărârea nr. 429/2007

Hotărârea 429/2007 - Alocarea sumei de 1.337.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare si selectionare a solicitărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru sustinerea cultelor religioase din municipiu, în vederea continuării lucrărilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.337.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor nerambursabile din fondurile bugetului local a) municipiului Cluj-Napoca, pentru susținerea cultelor religioase din municipiu, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, precum și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.337.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru susținerea cultelor religioase din municipiu, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, precum și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană, Ioan Liviu Chioran, Alexandru Cordoș, Florea Ștefan Dimitriu, Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Gabriel Remus Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Silviu Ioan Nistor, Pâlfi Carol, Adrian Ciprian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Radu Tudor Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 32509 din 19.04.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care propune alocarea sumei de 1.337.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru susținerea cultelor religioase din municipiu, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, precum și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.337.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 cultelor religioase, după cum urmează: ortodox - 650.000 lei, din care: 100.000 lei pentru biserica ortodoxă din cartierul studențesc Hasdeu și 80.000 lei pentru biserica ortodoxă „înălțarea Sfintei Cruci” din cartierul Plopilor; greco-catolic - 110.000 lei pentru refațadizarea Catedralei „Schimbarea la Față”; romano-catolic - 170.000 lei, din care 20.000 lei pentru Parohia Dâmbul Rotund și 30.000 lei pentru cheltuieli de amplasare a statuii lui Martori Aron\ reformat - 122.000 lei. din care:40.000 lei pentru biserica reformată nr. 11 din str. Donath; unitarian - 60.000 lei; lutheran - 15.000 lei; cultul mozaic - 10.000 de lei; alte culte - 100.000 lei; realizarea Centrului expozițional interconfesional - 100.000 lei, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 429 din 3 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)