Hotărârea nr. 425/2007

Hotărârea 425/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53553/43/28.06.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

47526/8755/14.06.2007- EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL

Renovare imobil S+P+E+M și reconstruire tronson S+P+E+M, P.ța Avram Iancu 5387/8756/14.06.2007- CONSILIUL LOCAL

Reglementare numerotare poștală, Bună Ziua Nord- str. Goethe și str.Adrian Marino SC SERVICE AUTO SRL

Construire corp service auto, extindere și etajare, str. Turzii nr. 173-173A LOR1NCZ ANDREI

Extindere și mansardare imobil, str. Oașului nr. 26

GIURGUMAN LIVIA

Schimbare destinație locuință, str. Primăverii nr.8

ROMTELECOM SA

Amplasare dulap strdal, str. Al. Vaida Voievod - incinta RATUC


17458/8759/14.06.2007-


23234/8771/14.06.2007-


24500/8772/14.06.2007-


17686/8773/14.06.2007-


23610, 23608, 23609/8774, 8775,8776/14.06.2007- ROMTELECOM SA

Rețea telefonică pentru dulapuri 135, 128, 129, 130, 131,133

SEICHE CIPRIAN

Anexă gospodărie agricolă, str. Lombului fn

GHERMAN HORATIU

Schimbare destinație, deschidere acces, amenajare parcări, str. Oltului nr. 33

BOJAN GLIGOR

Acces direct din exterior și balcon parter, str. Mehedinți nr. 88

SZEKELY SUSANA

Extindere locuință, acces, parcare, piscină subterană, reparații fațade, amenajări la locuință, str. Onisifor Ghibu nr. 13

KALANIOS ROMEO

Extindere și mansardare corp construcție, str. Mănăștur nr. 20

SCUTURICI IOAN

Amplasare locuință familală, D+P+E, str. Doinei nr. 13

SALAJAN ADRIAN OVIDIU

Deschidere acces la parter, str. Hațeg nr. 28

ILIE IULIAN VASILE

Amplasare locuință familială, P+M, str. Câmpului nr. 194 A


23061/8776/14.06.2007-


43887/8777/14.06.2007-


23438/8778/14.06.2007-


34448/8784/14.06.2007-


50361/8788/21.06.2007-


29836/8789/21.06.2007-


41053/8790/21.06.2007-


45255/8791/21.06.2007-


40823/8792/21.06.2007- UTCN

Construire clădire pentru învățământ, str. G. Barițiu nr. 26 24486/8793/21.06.2007- CAUCEAN VICTOR

Modificare soluție constructivă și mansadare pod, str. Câmpului fn 5387/8796/14.06.2007- CONSLIUL LOCAL

Amenajare/reamanajare parcări, Cartierele Mărăști, Mănăștur, Grigorescu

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


A A- S


Nr. 425 din 3 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


trasemnează:

Secretarul munjjtipiului

Jr. Auror