Hotărârea nr. 404/2007

Hotărârea 404/2007 - Conferirea titlului de „Cetătean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Leon Drucker (Luxemburg).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Leon Drucker (Luxemburg)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Leon Drucker (Luxemburg) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Adrian Gurzău și Ciprian Adrian Păun;

Analizând Referatul nr. 559 din 27. 06.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Leon Drucker (Luxemburg);

Luând în considerare curriculum vitae al domnului Leon Drucker, recomandările prezentate și remarcabila sa activitate de colaborare cu mediul sindical și patronal clujean, cu institute de profil, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și european;

Reținând proccsul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.8, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca' domnului Leon Drucker (Luxemburg).


piului.


Nr.404 din 3 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret)