Hotărârea nr. 400/2007

Hotărârea 400/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 136/2005 (aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcărilor cu plată din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 136/2005 (aprobarea Regulamentului de exploatare a

domeniului public destinat parcărilor cu plată din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a parking-ului de lângă Primărie - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52744/26.06.2007 al Direcției tehnice privind aprobarea tarifelor de utilizare a parking-ului;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 1 și 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 136/2005 în sensul modificării tarifelor de utilizare a parking-ului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează prezenta Direcția tehnică, Direcția economică, Poliția rutieră, Direcția poliția comunitară și Direcția domeniului public și privat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. univ. dr. Vasile Florian Stamatian

Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jri Aurora Tărmure l\                     »

Nr. 400 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr.400/2007


FIȘĂ TEHNICĂ - PARKING SUPRATERAN

Capacitate:            382 locuri

Orar:                24h/24h

A

înălțime:              2m

Intrare:               Piața Lucian Blaga

Videosupraveghere:   da

Mod de plată:         automat:

-la intrare, eliberator de tichete;

-la ieșire, două case automate de plată (cititoare de tichete).

TARIFE

0-30 minute

1 RON

1 oră

2 RON

2 ore

4 RON

3 ore

5 RON

4 ore-8 ore

8 RON

Tarif/zi

10 RON

ABONAMENTE:

Pe o lună:

250 RON

REGULAMENT:

La intrarea în parking se eliberează un tichet de acces pe baza căruia se efectuează plata, funcție de timpul de staționare.

Achitarea taxei se face înainte de urcarea în autoturism, în calitate de pieton, după care, într-un timp de maxim 20 minute, se va ieși din clădire cu autoturismul; în caz contrar se va merge din nou la automatul de plată, pentru achitarea unei sume suplimentare.

Taxarea se face din 30 în 30 minute, astfel: pentru o oră și 10 minute se vor achita 3 RON (tarif de o oră + tarif de 30 minute), pentru două ore și 40 minute se vor achita 5RON etc.

Casele de plată automate permit plata cu bacnote RON și monede și eliberează rest în monede și chitanțe nefiscale.

Dispeceratul din parcare are prevăzut un eliberator de cârduri magnetice pentru abonați.

»

în incinta parking-ului se va circula cu viteza de 5 km/h, cu luminile de întâlnire aprinse. Recomandăm atenție la circulația interioară pe rampele de urcare/coborâre la cedarea priorității în favoarea celor care urcă rampele. Nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere și a regulilor impuse atrage după sine sancțiunile contravenționale legale.