Hotărârea nr. 399/2007

Hotărârea 399/2007 - Alocarea sumei de 18.228 lei reprezentând costul a 15 concerte de fanfară, cu durată de o oră, duminical, în Parcul central „S. Bărnutiu”, în perioada iunie, iulie, septembrie, octombrie, a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 18.228 lei reprezentând costul a 15 concerte de fanfară, cu durată de o oră, duminical, în Parcul central “S. Bărnuțiu”, în perioada iunie, iulie, septembrie, octombrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 18.228 lei reprezentând costul a 15 concerte de fanfară, cu durată de o oră, duminical, în Parcul central “S. Bărnuțiu”, în perioada iunie, iulie, septembrie, octombrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 50.401 din 18. 06. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 18.228 lei reprezentând costul a 15 concerte de fanfară, cu durată de o oră, duminical, în Parcul central “S. Bărnuțiu”, în perioada iunie, iulie, septembrie, octombrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 18.228 lei reprezentând costul a 15 concerte de fanfară, cu durată de o oră, duminical, în Parcul central “S. Bărnuțiu”, în perioada iunie, iulie, septembrie, octombrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 399 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)