Hotărârea nr. 388/2007

Hotărârea 388/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 958 din 13.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor I și II;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata închirierii este de un an sau doi ani, conform anexelor I și II, ori până la soluționarea revendicării ori până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în acestă situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 388 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

Anexa I la Hotărârea nr.388/2007

1 ex. CSNR. CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII

CONTRACTULUI

TERMEN DE ÎNCHIRIERE

DATA AVIZ COMISIE MIXTĂ

1.

S.C. Apicola S.R.L.

P-ța A. lancu nr. 13

10.07.2007

2 ani

13.06.2007

2.

Fundația Dacia Romană

str. l.C. Bratianu nr. 13

24.04.2007

1 an

13.06.2007

3.

S.C. Vichi Moda Lux S.R.L.

str.David-Francisc nr. 2

28.07.2007

2 ani

13.06.2007

4.

Spitalul Clinic Județean

str.Moților nr.2

08.04.2004

2 ani

13.06.2007

5.

Spitalul Județean

str.V. Babeș nr.9

08.04.2004

2 ani

13.06.2007

6.

Galeriile Dacia Felix

B-dul Eroilor nr. 18

09.05.2007

2 ani

13.06.2007

7.

Asociația Hans Spalinger

str. V. Pârvan nr. 8

30.05.2007

2 ani

13.06.2007

8.

S.C. Alex & Gino S.R.L.

str.Constanța nr.14

28.11.2004

2 ani

13.06.2007

Anexa II la Hotărârea nr.388/2007

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIE CONFORM

HCL 672/2004

TERMEN DE ÎNCHIRIERE

SUPRAFAȚA

1.

S.C. Apicola S.R.L.

P-ța A. lancu nr. 13

810,53

2 ani

54,70

2.

Fundația Dacia Romană

str. I.C. Brătianu nr. 13

29,58

1 an

118,33

3.

S.C. Vichi Moda Lux S.R.L.

str.David-Francisc nr. 2

209,59

2 ani

31,26

4.

Spitalul Clinic Județean

str.Moților nr. 2

33

2 ani

132,05

5.

Spitalul Județean

str.V. Babeș nr. 9

89

2 ani

359,22

6.

Galeriile Dacia Felix

B-dul Eroilor nr. 18

1.078,75

2 ani

37,10

7.

Asociația Hans Spalinger

str. V. Pârvan nr. 8

125,94

2 ani

152,55

8.

S.C. Alex & Gino S.R.L.

str.Constanța nr. 14

482,04

2 ani

82,7