Hotărârea nr. 387/2007

Hotărârea 387/2007 - Asociarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC CD Lancast Rom SRL pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23 si revocarea Hotărârârii nr. 175/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC CD Lancast ROM SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Napoca nr. 23 și revocarea Hotărârii nr. 175/2007.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC CD Lancast ROM SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23 și revocarea Hotărârii nr. 175/2007 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali : Horea Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 973 din 18.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC CD Lancast ROM SRL pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23, în suprafață de 26,82 mp.;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.2 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC CD Lancast ROM SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 23, în suprafață de 26,82 mp., cu o cotă de asociere de 4100 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin alimentar.

Art.2.- Se revocă Hotărârea nr. 175/2007.

Art.3 - Termenul asocierii este de doi ani de la data adoptării hotărârii.

Art.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.387 din 26 iunie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 21 voturi)