Hotărârea nr. 384/2007

Hotărârea 384/2007 - Modificarea anexei la Hotărârea nr. 157/2007 (alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competitii de nivel international în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu cu Directia pentru Sport a Judetului Cluj), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2007 (alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2007 (alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 50640 din 19.06.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2007 (alocarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se modifică Anexa la Hotărârea nr. 157/2007, în sensul repartizării sumei de la punctul 5 - „Romanian Open" - tenis de masă, astfel: - 20.000 lei pentru reparații, renovare vestiare și mobilier la sala Sporturilor „Horea Demian”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Prof.univ.dr.Vasile Florin Stamatian

Nr.384 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI           Anexă la Hotărârea nr.384/2007

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

TABEL

cu repartizarea sumei de 304.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor competiții de nivel internațional în municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • 1. Trofeul „Carpați” - handbal feminin

 • 2. Raliul „Napoca” - automobilism

 • 3. Semimaratonul „Napoca”- atletism

 • 4. Trofeul Campionilor - polo

 • 5. „Romanian Open” - tenis de masă

 • 6. „Cluj-Napoca în Guinness Book”

 • 7. Gala Campionilor Clujeni - organizare și premii

  100.000 lei;

  20.000 lei;

  10.000 lei;

  64.000 lei;

  20.000 lei - reparații și renovări;

  18.000 lei ;

  72.000 lei.