Hotărârea nr. 383/2007

Hotărârea 383/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49954/43/15.06.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

36682/8639/23.05.2007- HRISTEA NICOLAE

Mică extindere și mansardare atelier, str. Predeal nr. 9

33819/8640/23.05.2007- ROTAR VASILE

Amplasare imobil de locuit, str. Karoly Haller

36663/8641/23.05.2007- SEBENI LIVIU

Amplasare imobil de locuit S+P+E, str. Sinaia nr. 29

24236/8642/23.05.2007- ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Deschidere acces din exterior pe fațadă, str. Horea nr. 112

24536/8643/23.05.2007- DOMȘA IOANA

Deschidere acces direct din exterior la parter, str. Mehedinți nr. 51 -53

35491/8647/23.05.2007- LUNGU PETRICĂ

Amenajare spațiu subsol, str. Pajiștei fh

17821/8649/23.05.2007- MATIȘ DUMITRU

Refacere construcție pentru birouri, str. Săpătorilor nr. 10

31660/8700/23.05.2007- ACHIM VASILE

Corelare documentație-regim de înălțime, str. Câmpului nr. 260-278 /8702/06.06.2007- CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Amenajare terase pe domeniul public

19205/8707/06.06.2007- SC SMAVEXIM SRL

Modernizare, renovare, extindere, etajare hotel “Napoca”, str. O. Goga nr. 1-3 /8712/06.06.2007- RATUC Cluj Napoca

Modmizare linie tramvai și trame stradale aferente, str. Splaiul Independenței

36354/8713/06.06.2007-SC CYNARA SRL

Amenajare zonă pentru recepție marfă, Calea Florești nr. 75

21615/8714/06.06.2007- TOSA GHEORGHE

Amenajare acces din exterior, str. Padin nr. 9-13

32923/8716/06.06.2007- HĂRĂNGUȘ MIHAI

Amplasare imobil de locuit, str. Pintea Viteazul fh

17458/8718/06.06.2007- SC ELM ELECTROMONTAJ

Construire depozite, str. Cantonului fh

36597/8719/06.06.2007- MUREȘAN ALINA și MUNTEANU SEPTIMIU

Imobil de birouri și dotări aferente, str. Tăietura Turcului nr. 29-35

19563/8717/06.06.2007- DECEA DAN

Deschidere acces direct din exterior la parter de bloc, str. Parâng nr. 5

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință-, Prof. univ. dr. Vasile Flprin Stamatian /I T


Nr. 383 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)