Hotărârea nr. 349/2007

Hotărârea 349/2007 - Aprobarea taxelor pentru autorizatiile privind executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor pentru autorizațiile privind executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de viză pentru autorizațiile privind executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40978/421/17.05.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea taxei de viză pentru autorizațiile privind executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 pct. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă taxele pentru autorizațiile privind executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi pentru anul 2007 după cum urmează:

  • a.  pentru operatori de transport:

taxa pentru autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi - 150 lei;

taxa pentru autorizația taxi - 150 lei;

taxa pentru autorizația anuală taxi - 150 lei;

  • b. pentru taximetriștii independenți:

taxa pentru autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi - 150 lei;

taxa pentru autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi - 150 lei;

Taxa pentru autorizația taxi aferentă anului 2007, se achită anticipat, la data depunerii solicitării.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr. 349 din 5 iunie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)