Hotărârea nr. 338/2007

Hotărârea 338/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr.855 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei I și II;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata închirierii este de doi ani sau până la soluționarea revendicării ori până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002 pentru spațiile aflate în acestă situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


i


Nr. 338 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 338/2007

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIE CONFORM

HCL 672/2004

TERMEN

SUPRAFAȚA

1.

S.C. Rexelite S.R.L.

str.R. Ferdinand nr.16

3.876,67

2 ani

430,94

2.

Lovith Egon Marc

str. Universității nr. 11

25,5

2 ani

30

3.

As.Handicapatilor Artritici si Rheuma

str. 1. Maniu nr. 13

9,7

2 ani

38.77

4.

S.C. Ursus Import Export S.R.L.

P-ta Unirii nr. 19-20

5.217,55

2 ani

688,90

5.

S.C. Charm S.R.L

P-ta Unirii nr.27

938

2 ani

50.8

6.

S.C. Bele S.R.L.

str. Ospatarici nr.1-3

266,13

2 ani

52,97

7.

Kiss Mihaly

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.51

120

2 ani

14,56

8.

Clubul Sportiv Voința

str. I lorea nr.74

57

2 ani

177,65

9.

As. Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Cluj

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.8

1.110

2 ani

72,03

10.

S.C. Iridan Import Export

S.R.L.

str. R. Ferdinand nr.37

1.845,9

2 ani

132,39

11.

Partidul Social Democrat

B-dul Eroilor nr.21-23

15,12

2 ani

60,48

12.

Organizația Cercetasii României

P-ta M. Viteazul nr.25-

26

39,85

2 ani

95,42

13.

Uniunea Vatra Romaneasca

B-dul Eroilor nr.2

22,5

2 ani

90.06

14.

S.C. Tosca S.R.L.

str.R. Ferdinand nr. 11

1.196

2 ani

107,58

15.

Asociația Sedcent

str. A.Pann nr.8

14

2 ani

69,74

16.

Sfarlea Dumitru

P-ta A. lancu nr.4

109,91

2 an

17,74

17.

S.C. Alexandra Antiquc

S.R.L.

str. Universității nr.2

603,47

2 ani

54.49

18.

S.C. Editura Carpatica

S.R.L.

str.Universității nr.2

782,74

2 ani

36

19.

Asociația familia Regăsită

str. 1. Măcelării nr.39

7.44

2 ani

29.24

20.

S.C. Electroargcs S.R.L.

str. Moților nr.55

386,97

2 ani

52,75

21.

Uniunea Compozitorilor din Romania - Asociația Compozitorilor Cluj

B-dul Eroilor nr.16

12

2 ani

48,52

DIRECTOR


SEF BIROU

1 ex. CSDANIEL CIMPEANAnexa II la Hotărârea nr.338/2007

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

TERMEN

DATA AVIZ

COMISIE

MIXTA

1.

S.C. Rexelile S.R.L.

slr.R. Fcrdinand nr. 16

19.10.2006

2 ani

29.05.2007

2.

Lovith Egon Marc

str. Universității nr. 11

08.04.2004

2 ani

29.05.2007

3.

As. Handicapatilor Artritici si Rheuma

Str.l. Maniu nr. 13

23.06.2007

29.05.2007

4.

S.C. Ursus Import Export S.R.L.

P-ta Unirii nr. 19-20

10.03.2007

2 ani

29.05.2007

5.

S.C. Charm S.R.L

P-ta Unirii nr.27

28.11.2006

2 ani

29.05.2007

6.

S.C. Bele S.R.L.

str. Ospatarici nr.1-3

30.03.2007

2 ani

29.05.2007

7.

Kiss Mihaly

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.51

05.04.2007

2 ani

29.05.2007

8.

Clubul Sportiv Voința

str. Horea nr.74

31.01.2007

2 ani

29.05.2007

9.

As. Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Cluj

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.8

16.05.2007

2 ani

29.05.2007

10.

S.C. Iridan Import Export S.R.L.

str. R. Fcrdinand nr.37

09.05.2007

2 ani

29.05.2007

11.

Partidul Social Democrat

B-dul Eroilor nr.21-23

05.04.2007

2 ani

29.05.2007

12.

Organizația Cercetașii

Romanici

P-ta M. Viteazul nr.25-

26

08.03.2007

2 ani

29.05.2007

13.

Uniunea Vatra Romaneasca

B-dul Eroilor nr.2

01.04.2007

2 ani

29.05.2007

14.

S.C. Tosca S.R.L.

slr.R. Fcrdinand nr. 1 1

30.03.2005

2 ani

29.05.2007

15.

Asociația Sedcent

str. A.Pann nr.8

21.03.2007

2 ani

29.05.2007

16.

Sfarlea Dumitru

P-ta A. Iancu nr.4

04.07.2005

2 an

29.05.2007

17.

S.C. Alexandra Antique S.R.L.

str. Universității nr.2

17.05.2007

2 ani

29.05.2007

18.

S.C. lklitura Carpatica

S.R.L.

str.Universității nr.2

10.05.2007

2 ani

29.05.2007

19.

Asociația Familia Regăsită

str. I. Macelaru nr.39

01.05.2007

2 ani

29.05.2007

20.

S.C. Electroarges S.R.L.

str. Moților nr.55

fisa de calcul

2 ani

29.05.2007

21.

Uniunea Compozitorilor din Romania - Asociația Compozitorilor Cluj

B-dul Eroilor nr.16

fisa de calcul

2 ani

29.05.2007

l ex. CS