Hotărârea nr. 332/2007

Hotărârea 332/2007 - Vânzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTARARE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.5784/45/29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat;

Reținând prevederile Legii nr.61/1990, Legii nr. 112/1995 și Legii nr.10/2001; în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.36 al.5 lit b; art.39 al.l și art. 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat și însușirea proceselor-verbale de evaluare a acestora cuprinse în listele anexe 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul de vânzare a locuințelor este cel stabilit de către Comisia tehnică de specialitate, la care se aplică coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.332 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA

DIRECȚIA FONDUL IMOBILIAR DE STAT

ANEXA I. LA HOTĂRÂREA NR.

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STA I EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ÎN BAZA LEGII NR.l 12/1995

Nr. crt.

NUMELE Șl

PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA

UTILĂ

PREȚ FINAL

PREȚ FINAL LEU GREU

BAZA DE EVALUARE

1.

DOGI 11 MONIC'A

LALELELOR

NR.1.AP.2

105,77

383.632.368

38.363

LEGEA NR.l 12/1995

2.

CENGHERAUREL

PRIMĂVERII

NR. 4, AP. 17

26.57

173.016.328

17.302

LEGEA NR.l 12/1995

3

BOR      MAR1A

VO1CII1TA

PUTNA NR.5, AP.9

82.10

415.621.464

41562

LEGEA NR.l 12/1995

4.

SZEKELY ELISABETA

CÂMPENI

NR.22.AP.I

42.97

153.782.378

15.378

LEGEA NR.l 12/1995

5.

ȘERBAN VICTORIA

PITEȘTI NR.5, AP.5

16.12

55.316.051

5.532

LEGEA NR.l 12/1995

6.

BOJTE RENATA

ROMULUS VUIA

NR.l 15

30.47

94.066.197

9.407

LEGEA NR.l 12/1995

7.

PETRAN V1OREL

PARANG   NR.23,

AP.51

76.14

379.401.242

37.940

LEGEA NR.l 12/1995

8.

BOB     GAVR1L

AUREL

HOREA NR.l 08 ,

AP.7

38.12

145.1 17.664

14.512

LEGEA NR.l 12/1995

9.

LUNG TEODOR

PARTIZANILOR

NR.14

125.35

551.072.395

55.107

LEGEA NR.l 12/1995

10.

CHE I AN EMILIA

C.     BRANCUS1

NR.23, AP.3

35.90

142.801.354

14.280

LEGEA NR.l 12/1995

11.

SZABO MAR IA

1 T. 1OAN BOB

NR.l 1 AP.2

l

134.04

508.030.212

S l~.

1

I.EGE.A NR.l 12/1995

12.

KIRALY

ALEXANDRU

GRUIA NR.8.AP.I

’ 82.45

372.507.218

37.250

LEGEA NR.I 12/1995

13.

STOJKA VASILE

GEN. I R. MOSOIU

NR.74 AP.5

32.32

169.907.325

16.990

LEGEA NR.I 12/1995

14.

BUD ZOITA

TRA1AN    NR.78

AP.l

26.06

106.958.605

10.696

LEGEA NR.I 12/1995

15.

NOVAK

MAGDALENA

COSAȘILOR NR.

36

51.78

152.790.654

15.279

LEGEA NR.I 12/1995

16.

FRAȚI LA     DAN

M1RCEA

HOREA NR. 2, AP.

14

42.30

197.757.948

19.776

LEGEA NR.I 12/1995

17.

SZASZ ECA I ER1NA

DOROBAN IILOR

NR. 28, AP.5

42.45

176.187.099

17.619

LEGEA NR. 1 12/1995

18.

MATEAS BOGDAN

AVRAM   1ANCU

NR.5, AP.10

131.33

638.409.283

63.841

LEGEA NR.I 12/1995

19.

DOBR1CA

MARIANA

G. HELTA1 NR.38 .AP. 5, CORP II

25.00

105.819.324

10.582

LEGEA NR.I 12/1995

20.

COSTEA    DORIN

DRAGOMIR

DONAȚII NR.186,

AP.l

1 14,21

586.420.997

58.642

LEGEA NR.I 12/1995

21.

STOICA MAR1A

PARIS NR.73, AP.3

46.38

190.517.335

19.052

LEGI-A NR.I 12/1995

22.

RUS GAVRIL LUCA

GEN. DRAGALINA

NR.91, AP.2

37.90

132.002.203

13.200

LEGEA NR.I 12/1995

23.

ȘERBAN

ALEXANDRU

DONAȚII NR. 234 A

62.59

331.668.104

33.167

LEGEA NR.I 12/1995

24.

CZALA EL1SABETA

C. TURZ1I NR. 71,

AP.3

43.10

202.620.482

20.262

LEGEA NR.I 12/1995

25.

BRA1NA

GHEORGHE

PARIS NR. 44-46

,AP. 2

43.25

185.140.065

18.514

LEGEA NR. 112/1995

26.

RADU NASTAS1A

FABRICII NR. 4

AP.141

32.59

261.598.876

26.159

LEGEA NR.I 12/1995

27.

POPESCU S1NZIANA

M1RELA

TIPOGRAFIEI

NR.9. AP.l

40.61

227.489.070

22.749

LEGEA NR.I 12/1995

28.

ALBU     VASILE

VIRG1L

BUCIUM NR.7-9,

AP.25

70.86

366.059.298

36.606

LEGEA NR.I 12/1995

29.

CADIȘ IOAN

RĂSĂRITULUI

NR.50. AP.3

88.77

322.275.897

32.227

LEGEA NR.I 12/1995

30.

GIIEORGHE PETRE

PRIMĂVERII NR.4

AP. 105

28.42

195.983.826

19.598

LEGEA NR.I 12/1995

31.

ALB ADRIAN

DRAGOȘ  VODĂ

NR.2 1.AP.2

21.92

80.775.726

8.078

LEGEA NR.I 12/1995

32.

FĂLUȚOIU

P-ȚA UNIRII NR.

41.10

ELEONORA

13.AP.9

DIRECTOR, ȘTEFANIA FERENCZ181.482.01 1


18.148


LEGEA NR 112/1995.


ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ IMOBILE, CARTE FUNCIARĂ


ȘEF SERVICIU LOCATIV, SINTEZĂ SPAȚII

GHEORGI1E CHIRILEAN


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Direcția Fondul Imobiliar de Stat

ANEXA II LA HOTARAREA NR.


LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STA I EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICA DE SPECIALITATE

Nr.

Crt.

Mumele și prenumele

Adresa

Suprafața utilă mp.

Preț final

Preț final LEU GREU

Baza de evaluare

1.

BAZSODI SUSANA

ALBAC NR. 25, AP.94

10,61

5.456.451

546

Decret-Lege 61/1990

2.

FERENȚI ANA

ALBAC NR.25,AP.102

10 70

5 499.977

550

Decret-Lege 61/1990

3.

POP ROZALIA

ALBAC NR 25 AP.73

10.56

5.976.014

598

Decret/Lege 61/1990

4.

BIRO RADU IOAN

ALBAC NR.25 AP.16

10.39

5.763.537

5766

Decret-Lege 61/1990

5.

NAȘ MARIAN TEODOR

AUREL VLAICU NR.3 AP.279

62.38

50.076.428

5.008

Decret-Lege 61/1990

6.

PRODAN FILIMON

AZUGA NR 3,AP.2

67.81

37.043.973

3.704

Decret-Lege 61/1990

7.

RUSU DALEMIR

BUCUREȘTI NR.86, AP.2

66.50

41.919.957

4.192

Decret-Lege 61/1990

8.

IEPURE DUMITRU

BAIȘOARA NR.7,AP.40

64.25

37.473.316

3.747

Decret-Lege 61/1990

9.

NEDEFF DANUȚ LUCIAN

BORSEC NR.4 AP.12

49.36

32.078.846

3.208

Decret-Lege 61/1990

10.

KALAI LASZLO SERGIU

BUCEGI NR.15,AP 153

31.35

20.395.356

2.039

Decret-Lege 61/1990

11.

BIRO IULIANA

BUȘTENI NR 12,AP.11

27.44

15.476.193

1.548

Decret-Lege 61/1990

12.

BUKȘA ALEXANDRU

BYRON NR 12.AP 20

32.72

20.276.268

2.027

Decret- Lege 61/1990

13.

OROS SUSANA

BYRON NR 15, AP.11

32.67

19 917 960

1.992

Decret- Lege 61/1990

14.

CZULI CĂTĂLINĂ

BYRON NR 10 AP.13

33.04

20.126.886

2 013

Decret- Lege 61/1990

15.

CSAKANY MARIANA DORINA

BYRON NR 15. AP.23

32.83

20.008147

2.001

Decret- Lege 61/1990

16.

ELEKEȘ IOLANDA

BYRON NR 15 AP 24

32.80

19.991.084

1.999

Decret- Lege 61/1990

17.

MOLDOVAN SUSANA

BYRON NR 15 AP8

32.16

18 422 398

1.842

Decret- Lege 61/1990

18.

FOGOROSI MARIUS

BYRON NR.15 AP 18

32 18

18 432 845

1 844

Decret-Lege 61-1990

19.

MUREȘAN MARIA

BYRON NR 15 AP 13

32.74

18.729 519

1.873

Decret-Lege 61/1990

20.

RICZI LOTTE

BYRON NR 15 AP 19

32.83

18.776 876

1 878

Decret-Lege 61/1990

21.

VARGA CLAUDIA

BYRON NR 15 AP 15

32.86

18 792 894

1.879

Decret-Lege 61/1990

22.

VARGA FRANCISC

BYRON NR 15 AP 1

32.41

18 554 718

1.855

Decret-Lege 61/1990

23.

BUNACSI ANA

BYRON NR 15 AP 10

32.17

18 427.621

1.843

Decret-Lege 61/1990

24

TOTH ELISABETA

CLABUCET NR 4/A.AP 41

41.82

24 225 666

2.423

Decret Lege 61/1990

25

BERCHI DORINA

CLABUCET NR 11.AP 15

54.30

28 328.276

2 833

Decret Lege 61/1990

26

CHETAN MARIA

COJOGNEI NR 23.AP 22

26 44

19 708 686

1 971

Decret lege 61/1990

27.

SILADI NICOLAE TRAIAN

DAMBOVIȚEI NR 45 AP 39

56 32

39 431 997

3 943

Decret Lege 61/1990

28

KOVACS FERENCZ

DUNĂRII NR.24, AP.2

100,16

52 889 965

5 289

Decret Lege 61/1990

29

VINCZE VIORICA1 DEC

EMBRIE 1918

NR.126,AP.56

61.79

38 165 209

3.816

Decret Lege 61/1990

30

HEGHEȘ ALEXANDRU

DOROBANȚILOR NR 96,AP 75

AP.COMUN

47 42

35 204 379

3 520

Decret Lege 61/1990

31.

GROZAV VASILE

DOROBANȚILOR NR. 96,AP 75

AP.COMUN

31.98

26.557 628

2.656

Decret Lege 61/1990

32.

TUDORUȚ LIVIU

1DECEMBRIE 1918 NR.130

AP 61

56.81

32 942 407

3.294

Decret Lege 61/1990

33.

MUSZKA VIORICA

C. FLOREȘTI NR.3.AP 56

118,53

66.172 087

6.617

Decret Lege 61/1990

34.

PETRICEANU FANICA

MUREȘULUI NR. 52 AP 13

56.66

31.777.645

3.178

Decret Lege 61/1990

35.

CRISTUREAN LIVIU

MOLDOVEANU NR.13,AP.13

44.71

26 485.201

2.649

Decret Lege 61/1990

36.

VENIN ANTOANETA

M. MANOLE NR. 2,AP 6

27.51

21,078.544

2,108

Decret Lege 61/1990

37.

CENGERI DOINA

PASTEUR NR.63 AP 6

23.54

17.051.844

1.705

Decret Lege 61/1990

38.

PERȘAIOAN

OBSERVATORULUI

NR.127,AP.23

27.34

22.702.944

2.270

Decret Lege 61/1990

39.

OLTEAN REGHINA

OBSERVATORULUI

NR. 117,AP 24

71.13

54.119.146

5.411

Decret Lege 61/1990

40.

MOCEAN VIORICA

13 SEPTEMBRIE NR 9,AP 13

39.75

14 100.764

1.410

Decret Lege 61/1990

41.

ROZSAIOAN

TELEORMAN NR. 11,AP 13

50.70

31.681.539

3.168

Decret Lege 61/1990

42.

TUȘA VASILE

ZAMBILEI NR. 21,AP.100

10,87

5.581.458

558

Decret Lege 61/1990

43.

BELSZEGI ALEXANDRU

PASTEUR NR. 73,AP.47

72.25

54.656.086

5 466

Deret Lege .61/1990

44.

MARCZINKO ALEXANDRU

ZORILOR NR.37,AP.39

30.06

20.974.429

2.097

Decret Lege 61/1990

DIRECTOR

ȘTEFANIA FERENCZ


SET ST: RV1CIIJ EVIDENȚĂ IMOBILE. CARTE FUNCIARĂ. SIMION TUȘA