Hotărârea nr. 327/2007

Hotărârea 327/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.418011/43/21.05.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 Iit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism : 24013/8573/02.04.2007-


16386/8574/02.05.2007 -


33813/8574/02.05.2007 -


14382/8577/02.05.2007-


26894/8578/02.05.2007-


25531/8579/02.05.2007-


16047/8595/02.05.2007-


17845/8597/02.05.2007-


5181/8599/02.05.2007-


Deschidere acces din exterior, str. 21 Decembrie 1989 nr. 46 Morvay Clara

Construire locuințe, P+E, str. Prieteniei nr. 13A

Pop Dorin

Deschidere acces din exterior, str. Avram lănci nr. 20

Opriș Radu

Extindere imobil cu spațiu parter, str. Becaș nr. 40

SC EUROPEAN LEASING GRUP

Modifcare apartament în sală de balet, str Donath nr. 148 Ochiș Anișoara

Etajare imobil de locuințe P+2E, str. Decebal nr. 29A Murad Miriam

Construire locuință familială, str. Lombului fn

Nan Vasile

Extindere hotel “Paradis”, str.Ciocârliei nr. 47

SC MULTIROL PRODCOM SRL

Construire hotel 2S+P+M+7E, str. V.Conta - str. Trifoiului SC GRAND HOTEL SRL


23426/8603/27.04.2007-


Deschidere acces direct, str. Observatorului nr. 13 Man Teofil


27249/8611/27.04.2007-


Extindere și supraetajare casă familială, str. Madach nr. 59 Dardai Ioan


27324/8612/27.04.2007-


Deschidere acces direct, str. Primăverii nr. 2


18614/8613/27.04.2007-

26679/8615/27.04.2007-


Coste Alexandra și Corpodean Aurelia

Amplasare locuință familială, str. C. Brâncoveanu nr. 18 Chindea Olimpiu

Extindere și mansardare apartament, Calea Turzii nr. 71 Cipcigan Simona Maria


Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință

Vasile Florin Stamatian


Nr. 327 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)