Hotărârea nr. 300/2007

Hotărârea 300/2007 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 sectiei de handbal feminin a Clubului Sportiv „Universitatea”, în vederea premierii lotului de sportive pentru calificarea echipei în finala Challenge Cup si a sumei de 3.500 lei, reprezentând alocare directă pentru premierea lotului sportiv, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 secției de handbal feminin a Clubului Sportiv „Universitatea”, în vederea premierii lotului de sportive pentru calificarea echipei în finala Challenge Cup, și a sumei de 3.500 lei, reprezentând alocare directă pentru premierea lotului sportiv, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 secției de handbal feminin a Clubului Sportiv „Universitatea”, în vederea premierii lotului de sportive pentru calificarea echipei în finala Challenge Cup, și a sumei de 3.500 lei, reprezentând alocare directă pentru premierea lotului sportiv, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 43213 din 24.05.2007 al Direcției învățământ, cultură privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 secției de handbal feminin a Clubului Sportiv „Universitatea”, în vederea premierii lotului de sportive pentru calificarea echipei în finala Challenge Cup, și a sumei de 3.500 lei, reprezentând alocare directă pentru premierea lotului sportiv, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 secției de handbal feminin a Clubului Sportiv „Universitatea”, în vederea premierii lotului de sportive pentru calificarea echipei în finala Challenge Cup, și a sumei de 3.500 lei, reprezentând alocare directă pentru premierea lotului sportiv, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 300 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)