Hotărârea nr. 297/2007

Hotărârea 297/2007 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea UrbanFest, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea

UrbanFest 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea UrbanFest 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor locali: Ovidiu Laurean Turdean, Adrian Catanâ, Ciprian Păun, Horea Florea, Tudor Pușcaș, Radu Morariu și Adrian Gurzău:

Analizând Referatul consilierilor inițiatori prin care se propune alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea UrbanFest 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea UrbanFest 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr.297 din 8 mai 2007(Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)