Hotărârea nr. 295/2007

Hotărârea 295/2007 - Modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/2007 (alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea sustinerii activitătii competitionale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007 (alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007 (alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36340 din 03.05.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007 (alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007, în sensul modificării repartizării sumei de la punctul 1 - secția de handbal feminin, astfel: - 137.000 lei - calendar intern;

- 170.000 lei - Cupe Europene.


Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 295 din 8 mai 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Secretarul municipiului, jr. Aurora Țăniiure