Hotărârea nr. 290/2007

Hotărârea 290/2007 - Suplimentarea numărului de posturi la Directia Patrimoniu propriu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi la Direcția Patrimoniu propriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi la Direcția Patrimoniu propriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 672/471/18.04.2007 al Direcției Patrimoniu propriu, Serviciul Patrimoniu propriu și Referatul nr. 1173/102/02.05.2007 al Biroului Resurse umane prin care se propune suplimentarea numărului de posturi la Direcția Patrimoniu propriu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit. a), 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suplimentarea cu șapte posturi de îngrijitori și trei posturi de muncitori calificați la Direcția Patrimoniu propriu.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniu propriu și Biroul Resurse umane.

Nr. 290 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)