Hotărârea nr. 281/2007

Hotărârea 281/2007 - Atribuirea unei locuinte construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bloc 6, ap. 46, d-nei. Sztojka Voichita.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 46, d-nei Sztojka Voichița

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1041 din 26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe construită în regim ANL d-nei SZTOJKA VOICHIȚA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. G. Clemenceau nr. 2, ap. 5;

Reținând pre vederile O.U.G. nr. 68/2006 și ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie d-nei SZTOJKA VOICHIȚA locuința construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 46. Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința este compusă din: una cameră = 21,90 mp; una cameră = 12,40 mp.; una bucătărie = 9,27 mp.; una cămară alimente =1,10 mp.; una baie = 3,60 mp.; un WC serviciu = 1,60 mp.; una debara =1,12 mp.; un hol = 9,00 mp., balcon = 5,30 mp.; una boxă = 2,72 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 281 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)