Hotărârea nr. 273/2007

Hotărârea 273/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58A, bloc 6, ap. 17, d-nei. Cîmpean Elena.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 A, bloc 6’, ap. 17, d-nei Cîmpean Elena

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1047din 26.04.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei CÎMPEAN ELENA domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.27, ap.6;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie d-nei CÎMPEAN ELENA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 A, bloc 6’, ap. 17. Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009. Locuința este compusă din: una cameră = 24,39 mp; una bucătărie = 6,59 mp.; una cămară alimente = 0,70 mp.; una baie = 3,85 mp.; una debara =1,13 mp.; un hol = 5,89 mp., una nișă frigider = 0,60 mp.; una boxă = 2,79 mp.

A R T 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.