Hotărârea nr. 250/2007

Hotărârea 250/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru centru integrat de business-birouri si hotel, S+P+M+6E si spatii comerciale si birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru integrat de business- birouri și hotel, S+P+M+6E și spații comerciale și birouri S+P+3E str. Tăietura Turcului nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru centru integrat de

business - birouri și hotel, S+P+M+6E și spații comerciale și birouri, S+P+3E, str. Tăietura

Turcului nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31549/ 43/17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru integrat de business -birouri și hotel, S+P+M+6E și spații comerciale și birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47, beneficiară CBC DEVELOPMENT SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4403/8314/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru centru integrat de business-birouri și hotel, S+P+M+6E și spații comerciale și birouri, S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47, beneficiară CBC DEVELOPMENT SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 42,87%, CUT = 10,25 mc/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4403/8314/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 250 din 8 mai 2007

(Elotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)