Hotărârea nr. 233/2007

Hotărârea 233/2007 - Modificarea anexei la Hotărârea nr. 593/2005 (modificarea Hotărârii nr. 602/2004 – modificarea Hotărârii nr. 251/2002 – vânzarea spatiilor comerciale si de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 593/2005

(modificarea Hotărârii nr. 602/2004 - modificarea Hotărârii nr. 251/2002 - vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 593/2005 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Turdean, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 593/2005;

Reținâd avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se modifică anexa la Hotărârea nr. 593/2005, în sensul excluderii din lista spațiilor cu destinația de cabinete medicale a pozițiilor 11 și 12 - Emil Zola nr. 1, deținute de Țiplic Camelia și Sbârciu Mihaela, în calitate de chiriași și includerea lor în lista spațiilor care fac obiectul Legii nr. 550/2002.

ART.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 233 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)