Hotărârea nr. 232/2007

Hotărârea 232/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 326/2005, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, detinut de SC Abelino Impex SRL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea contractului de asociere nr. 326 din 30.05.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4. deținut de SC Abelino Impex SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 326 din 30.05.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, deținut de SC ABELINO IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 449 din 21.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 326 din 30.05.2005, deținut de SC ABELINO IMPEX SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, în suprafață de 46,52 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.lSc aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 326 din 30.05.2005, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC ABELINO IMPEX SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, în suprafață de 46,52 mp., cu o cotă de asociere de 2000 lei/lună indexabilă cu rata inflației de la data hotărârii, având destinația de magazin mixt, prestări servicii și depozit.

Art.2 - Termenul asocierii este până la vânzarea spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către cumpărător.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.23 2 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DOMNULUI IONEL SARACHIE

CONSILIER MUNICIPAL

Stimate domn,

Avem plăcerea de a vă invita la manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Armatei Române organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca și Cercul Militar Cluj-Napoca, vineri 23 octombrie a.c., cu începere de la ora 13.00, la sediul Cercului Militar, precum și duminică 25 octombrie a.c. de la ora 12.30 la monumentul Glorie Ostașului Român din apropierea Catedralei Ortodoxe Române, unde va avea loc o slujbă religioasă de pomenire.

Totodată, duminică, de la ora 13.00, vor avea loc depuneri simultane de coroane și jerbe de flori la monumentul Glorie Ostașului Român, la busturile generărilor români din fața și din incinta Comandamentului Armatei a IV-a Transilvania, Cimitirul Eroilor și al aviatorului Dârjan din Someșeni.

Cu stimă,

Cluj-Napoca,

21 octombrie 1998


Gheorghe FUNAR,

Primar al municipiului Cluj-Napoca