Hotărârea nr. 231/2007

Hotărârea 231/2007 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Memorandumului nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea. Pâlfi Carol și Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 460 din 22.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 323/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, Cooperativei Foto Optica;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 323/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, Cooperativei Foto Optica, pentru o cotă de asociere lunară de 2600 lei, indexabilă cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani, de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la momentul vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002.

ART-3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 231 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)