Hotărârea nr. 228/2007

Hotărârea 228/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru centru integrat de bussines – birouri, hotel si spatii comerciale, str. Tăietura Turcului nr. 47 (în Tetarom I).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru integrat de business - birouri, hotel și spații comerciale str. Tăietura Turcului nr. 47 (în TETAROM I)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru centru integrat de business

- birouri și hotel și spații comerciale, str. Tăietura Turcului nr. 47 (în TETAROM I) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26443/ 43/ 29.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Centru integrat de business — birouri și hotel și spații comerciale, str. Tăietura Turcului nr. 47 (în TETAROM I), beneficiar SC CBC DEVELOPMENT DESIGN SRL:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4403/ 8314/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru centru integrat de business — birouri, hotel și spații comerciale, str. Tăietura Turcului nr. 47 (în TETAROM I), beneficiară SC CBC DEVELOPMENT DESIGN SRL, prin care se reglementează construirea , regimul de înălțime S+P+3E și S+P+M+6E, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT - 42,87 % și CUT = 10,25 AC/mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4403/ 8314/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 228 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)