Hotărârea nr. 225/2007

Hotărârea 225/2007 - Atribuirea a sase apartamente, reprezentând aproximativ 15% din numărul locuintelor construite în regim ANL, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58A, bloc 6, persoanelor evacuate din imobile nationalizate si retrocedate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea a șase apartamente, reprezentând aproximativ 15 % din numărul locuințelor construite în regim ANL, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 A, bloc 6, persoanelor evacuate din imobile naționalizate și retrocedate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unor locuințe construite în regim ANL din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr.58 A, bloc 6, persoanelor evacuate din imobile naționalizate și "retrocedate - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 82 din 20.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea a nouă apartamente, reprezentând aproximativ 15 % din numărul locuințelor construite în regim ANL, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 A, bloc 6, persoanelor din categoria celor evacuate din imobile naționalizate și retrocedate;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 68/2006, privind măsuri de dezvoltare a activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, Art.l, lit. „a” și „b”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c”, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie șase apartamente, reprezentând aproximativ 15 % din numărul locuințelor construite în regim ANL, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 A, bloc 6, persoanelor evacuate din imobile naționalizate și retrocedate.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 225 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)