Hotărârea nr. 222/2007

Hotărârea 222/2007 - Alocarea sumei de 35.000 de la bugetul local pe anul 2007 Colegiului National „Emil Racovită” (15.000 lei) si Liceului de Informatică „Tiberiu Popovici” (20.000 lei) din Cluj-Napoca, în vederea asigurării cheltuielilor de transport cu avionul, pentru participantii la Consursul International de Informatică „American Computer Science League”, care va avea loc în SUA, în data de 26 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Colegiului Național “Emil Racoviță” (15.000 lei) și Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu” (20.000 lei) din Cluj-Napoca, în vederea asigurării cheltuielilor de transport cu avionul, pentru participanții la Concursul Internațional de Informatică “American Computer Science League”, care va avea loc în SUA, în data de 26 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Colegiului Național “Emil Racoviță” (15.000 lei) și Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu” (20.000 lei) din Cluj-Napoca, în vederea asigurării cheltuielilor de transport cu avionul, pentru participanții la Concursul Internațional de Informatică “American Computer Science League”, care va avea loc în SUA, în data de 26 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Maria Dulcă, Adrian Gurzău, Eugen Pop și Ciprian Adrian Păun;

Analizând Referatul nr. 24673 din 29.03.2007 al Direcției învățământ, Cultură prin care se propune alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Colegiului Național “Emil Racoviță” (15.000 lei) și Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu” (20.000 lei) din Cluj-Napoca în vederea asigurării cheltuielilor de transport cu avionul pentru participanții la Concursul Internațional de Informatică “American Computer Science League”, care va avea loc în SUA, în data de 26 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Colegiului Național “Emil Racoviță” (15.000 lei) și Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu” (20.000 lei) din Cluj-Napoca în vederea asigurării cheltuielilor de transport cu avionul pentru participanții la Concursul Internațional de Informatică “American Computer Science League”, care va avea loc în SUA, în data de 26 mai a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 222 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)