Hotărârea nr. 218/2007

Hotărârea 218/2007 - Schimbul între IPJ Cluj si SC Microinformatia SRL. prin modificarea HCL nr. 360/2004 si a Hotărârii nr. 679/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind schimbul de spații între 1PJ CLUJ și S.C. Microinformatica SRL. prin modificarea Hotărârii nr. 360/2004 și a Hotărârii nr. 679/2006

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbul de spații între 1PJ CLUJ și S.C. Microinformatica SRL., prin modificarea Hotărârii nr. 360/2004 și a Hotărârii nr. 679/2006 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Pâlfi Carol și Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 457 din 22.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune schimbul de spații între IPJ CLUJ și S.C. Microinformatica SRL., prin modificarea Hotărârii nr. 360/2004 și a Hotărârii nr. 679/2006;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I - Se aprobă schimbul de spații între Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj și S.C. Microinformatica SRL, prin modificarea Hotărârii nr. 360/2004 și a Hotărârii nr. 679/2006, astfel:

Se modifică Hotărârea nr. 679/2006 art. 1 care va avea următorul conținut:

ART.I -_Se aprobă extinderea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație deținut de Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj, pe str. Observator nr. 1, bl. OS1, în baza contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, cu o suprafață de 90,22 mp, Situată la mezaninul imobilului de la aceeași adresă.”

Se modifică Hotărârea nr. 360/2004, art. 1, care va avea următorul conținut:

ART.I - Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. “MICROINFORMATICA” SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observator nr. 1, bl. OS1, în suprafață de 58,85 mp, pentru destinația de sală de curs, în următoarele condiții:

-S.C. “MICROINFORMATICA ” SRL se obligă să achite cota de asociere de 1570 lei /lună, indexabilă cu rata inflației.

-Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca se obligă să pună la dispoziția S.C. “MICROINFORMATICA” SRL, spațiul cu altă destinație situat -în municipiul Cluj-Napoca. str. Observator nr. 1, bl. OS 1, la parter, în suprafață de 58,85 mp.”

ART.II- Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 360/2004 și ale Hotărârii nr. 679/2007 rămân în vigoare.

ART.III- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


INȚÂ,

iv. dr. Vasile/Florin Stamatian

Nr. 218 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


ontrasemnează: ecțetarul municipiului, Jr/Aurora