Hotărârea nr. 216/2007

Hotărârea 216/2007 - Alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea Festivalului International de Film Transilvania, editia a VI-a, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napcoa.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția a Vl-a. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția a Vl-a, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.23959 din 20. 03. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția a Vl-a, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția a Vl-a, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr.216 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)