Hotărârea nr. 213/2007

Hotărârea 213/2007 - Alocarea sumei de 8.175 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orasul înfrătit Beer Sheva, Israel a domnilor consilieri locali Ioan Silviu Nistor, Mircea Cosmin Petric şi Gheorghe Vuscan, în perioada 16-22 aprilie 2007, cu ocazia inaugurării în Beer Sheva a străzii Cluj-Napoca si a sărbătoririi a 15 ani de înfrătire dintre municipiul Cluj-Napoca si orasul Beer Sheva, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 8175 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru


deplasarea în orașul înfrățit Beer Sheva, Israel a domnilor consilieri locali Ioan Silviu Nistor, Mircea Cosmin Petric și Gheorghe loan Vușcan, în perioada 16-22 aprilie 2007, cu ocazia inaugurării în Beer Sheva a străzii Cluj-Napoca și a sărbătoririi a 15 ani de înfrățire dintre municipiul Cluj-Napoca și orașul Beer Sheva, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 8175 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul înfrății Beer Sheva. Israel a domnilor consilieri locali Ioan Silviu Nistor, Mircea Cosmin Petric și Gheorghe Ioan Vușcan. în perioada 16-22 aprilie 2007, cu ocazia inaugurării în Beer Sheva a străzii Cluj-Napoca și a sărbătoririi a 15 ani de înfrățire dintre municipiul Cluj-Napoca și orașul Beer Sheva, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 166 din 21.03.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 8175 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul înfrățit Beer Sheva din Israel a domnilor consilieri locali Ioan Silviu Nistor, Mircea Cosmin Petric și Gheorghe Ioan Vușcan. cu ocazia inaugurării în Beer Sheva a străzii Cluj-Napoca și a sărbătoririi a 15 ani de înfrățire dintre municipiul Cluj-Napoca și orașul Beer Sheva;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al.l și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 8175 RON de la bugetul local pe anul 2007 pentru deplasarea în orașul înfrățit Beer Sheva din Israel a domnilor consilieri locali Ioan Silviu Nistor, Mircea Cosmin Petric și Gheorghe Ioan Vușcan, cu ocazia inaugurării în Beer Sheva a străzii Cluj-Napoca și a sărbătoririi a 15 ani de înfrățire dintre municipiul Cluj-Napoca și orașul Beer Sheva, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 213 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)