Hotărârea nr. 209/2007

Hotărârea 209/2007 - Acordarea „Diplomei de Aur” si a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2007, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă conform Hotărârii nr. 34/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J-N A P O C A

HOTĂRÂRE privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din buuetul local pe anul 2007. cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 06.02.2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu în valoare netă de 500 lei din bugetul local pe anul 2007, celor 94 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 113344/313 din 20.03.2007 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2007, celor 94 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii de Consiliu nr. 34 din 06.02.2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “d”, 39 alin 1 și 45 al.l din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea "diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local pe anul 2007, celor 94 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Anexa face parte din prezenta hotărâre,

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, Direcția economică, Direcția învățământ, cultură și Serviciul stare civilă.

Nr. 209 din 03 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează:


TABEL NOMINAL

cuprinzând cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri in perioada 07.12.2006       - 01.03.2007

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției crt

CNP

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soților

1

ȘUTEA

IOSIF

1271223120690

22.02.1955

str.Tarnița nr 5/36

TEL 428173

MARIA

2310222120688

2

ANDREJKO

CAROL

1290531120654

22.09.1952

Teilor nr. 13

TEL 483814

MARIA

2310912120645

3

BADE

TODOR

1270828120644

02.09.1953

str. Salcâmului, nr 9

TEL 45978

MARIOARA

2280819120641

4

BĂGÂIAN

IOAN

1340221120645

16.02.1957

str. Aurel Vlaicu, nr. 184/ 29

MARIA

2400602120647

5

BOANCÂ

ALEXANDRU

1310211120645

14.02.1957

HOREA 28-30/19

TEL 532255

RAVECA

2340825120658

6

BODOR

ȘTEFAN

1331129120646

06.02.1957

str. Ostașilor 61A

TEL 416264

ECATERINA

2340822120651

7

BOLDEANU

EMIL

1320614293091

22.05.1954

str. Viilor nr. 15/2

TEL 438285

MARIA-EUGENIA

2320614293104

8

9

BORA

ALEXANDRU

1330610120661

19.01.1957

Donath nr. 51

TEL 404114

ANA

2391014120652

BOTH

GAVRIL

1330224120653

19.02.1957

str.Fintinele 57/60

TEL 582284

ELISABETA

23111 19120646

10

BOTIZA

IOAN-VASILE

1261016120655

07.06.1955

str.Călărașilor nr 14/1

TEL 530155

MARIA

2280722120644

Prenumele soțului și al soției

CNP

11

BUDAI

FLORE

1290822120644

MARIA

2310809120645

12

CALANCEA

IOAN

1320603120648

ANA

2361019120651

13

CÂMPAN

IOAN

REGHINA

2380801120667

14

CIGLENEAN

ISAIU

1330310120677

ANA

2380316120641

15

CIUPE1U

S1M1ON

1360206120652

MARIA

2390211120642

16

CODREA

GHEORGHE

1280302120663

AURELIA

2281011120676

17

CONSTANTIN

IOAN

1340823120650

EUGENIA

2380907120640

18

COPACIU

TEODOR

1330104120640

MARIA

2390821120666

19

COROIAN

VASILE

1360228120659

MARIA

2330918120656

20

COSMA

IOAN-ANTONIU

1260907120654

MARIA

2320121120663

21

CRAIU

ILIE

1280818120647

ILEANA

2370513120642

22

CR1ȘAN

ȘTEFAN

1300830120655

MAR1OARA

2380204120655

23

CRI ȘAN

IOAN

1251002120642

VESELINA

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual a! soților

06.10.1956

Gr. Alexandrescu 40/33 TEL

560663

15.02.1957

str.mehedinți 34-36, ap.33

TEL 572330

15.02.1957

VENUS 22/17 TEL.551376

31.12.1956

str.Fintînele Bl.Lama E /I 13

TEL 0364407373

29.06.1956

str.Padin 20/65

TEL 287039

04.01.1953

Muncitorilor 26/1 TEL

432591

07.12.1956

Str. Jiului 22/5

TEL 418127

09.02.1957

str.Mehedinti 39/E/13 TEL

572364

09.02.1956

Septimiu Albini, 129/48

TEL 547622

07.09.1952

Joszef Attila, 31-33, ap.9 TEL

597016

24.12.1955

Lăcrimioarelor 4/12     TEL

556724

11.12.1956

Pietroasa nr. 42/5

TEL 543585

06.12.1951

str. Fabricii nr 86 A

TEL 483931

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual sj soților

24

CRISTEA

PA VEL

1290204120655

14.03.1950

str Rucăr 7/26

TEL 565164   0723582002

MARIA

2340313120640

25

CRISTIAN

GHEORGHE

1321230120642

08.01.1957

str.Bușteni 11/7

TEL 545936

VALERIA

2350507120668

26

CSAPO

ALEXANDRU

1270910120659

21.01.1957

str.Padin 24/15

TEL 566267 0742131025

VIOLA

2380916120643

27

DEZMIREAN

ANDREI

1320906120655

15.02.1957

str.Plopilor 34/15

TEL 428886

AN1CA

2340802120640

28

DINEA

VAS1LE

1360906120641

15.02.1957

str. Ion Meșter 5/57

TEL 0745111876

SAVETA

2381011120656

29

DOCZI

ȘTEFAN

1331019120663

09.12.1956

str. Bizușa 8/110

TEL 418396

MARIA

2371013120653

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

DRAGOȘ

GL1GOR

1310323120666

06.02.1957

str. Mehedinți 90/5

TEL 422742

ANGELA

2340325120641

DULF

VAS1LE

1260613120658

03.01.1957

str. Bucium 23/16

TEL 567286

AURICA

2280603120642

FĂRĂGÂU

1OAN

1320827120655

18.01.1957

str. Mogoșoaia 1 ap 51 TEL

0740190831

ANA

2270208120661

FÂRĂIAN

IOAN

1320108120694

20.07.1956

Dragalina 6/13

TEL 596622

SILVIA

2370830120654

FARKAS

TIBERIU

1340324120647

20.12.1956

str.Horea nr. 112/4

TEL 434403

ELISABETA

2340704120642

FEHER

IOAN

1280710120668

26.12.1956

Maramureșului 115

TEL 454987

MARIA

2310102120659

36

GAICU

DUMITRU-NICOLAE

1241027120649

13.08.1956

l.C.Bratianu 17/4

TEL 430066

MARI LENA

2340618120717

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției            CNP

cri

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual »<i soților

37

GAL

EMER1C

1300323120713

02.02.1957

str. Donații Bl. 7/78

TEL 582841

CĂMILĂ

2371207120656

38

GÂNSCĂ

IOAN

02.02.1957

str. Nicolae Titulescu 39/27

ANA

2370415120660

TEL 543541   404531

39

GHIR1ȘAN

IOAN

1250820120670

08.01.1957

str.Scortarilor, nr.40/2

VERONICA

234112812651

TEL 444126

40

GORGAN

VAS1LE

1330819120645

28.01.1957

Str. Fabricii, nr.4 ap. 144 TEL

REGHINA

2280717120650

446366

41

HALASZ

ȘTEFAN

1320319120649

02.02.1957

Str. Traian Vuia 107 TEL

ECATERINA

2380119120642

416844

42

HELTAI

TIBER1U-DESIDERIU

1270430120678

13.12.1956

str.Mașiniștilor 155

ELISABETA

2320205120704

TEL 538491

i

43

IAKAB

ERNEST

1320916120650

08.12.1956

str. Mehedinți 1-3/125

EVA

2340511120650

TEL 421058

44

IANCSO

LUDOVIC

1330515120678

19.02.1957

str. Șt.Mora 3/24

ELISABETA

2321224120658

Tel 588265

45

JECAN

IOAN

1361021120661

06.03.1956

str Oașului, 293/141

ANIȘCA

2350711120648

TEL 439898

46

KELEMEN

PAVEL

1330723120675

15.12.1956

Moților nr. 19/3

ANA

2350117120685

TEL 599529

47

KEREKEȘ

IOAN

21.02.1957

str. Iris 4

VICTORIA

2390214120640

TEL 556128

48

KNOBLOCH

PAUL-EUGEN

1280114120659

28.02.1957

str. Crișului nr 8

MARIA

2261225120681

tel: 442769

49

LÂPUȘAN

VASILE

26.01.1957

str.Tractoriștilor 1

MARIA

2331125120681

TEL 417165

Prenumele soțului și al soției

CNP

Nr. Numele de familie al soților crt

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual a> soților

50

MARCHIȘ

1OAN

1370828120667

29.09.1956

str.Scorțarilor 36/6

TEL 424693

MARIA

2380530120694

51

MARIAN

1OAN

1290719120687

04.02.1957

str. Sinaia nr. 39

ILEANA

2360926120650

TEL 586978

52

MOCAN

EUGEN

1370818120671

14.02.1957

str. Moisa Nicoara, nr. 10

VERON1CA

2410707120685

TEL 547716

53

MOREA

IOAN

1340109120669

16.01.1957

str. Gării 5/2

MARIA

2370315120691

TEL 454567

54

MUREȘAN

AUXENT1N-M1HAI

1221121120666

02.02.1957

P-ța Muzeului nr. 5

ELENA

2320322120655

TEL 592041

55

MUREȘAN

IOAN

1371209120651

08.10.1956

G. Alexandrescu 10/56

IRINA

2390607120672

TEL 227517

56

NAGY

NICOLAE

1331130120647

15.12.1956

str.Godeanu, nr. 10/39

ANA

2370520120666

TEL 0726003817

57

Inan ’

GAVRILÂ

1370510120677

15.12.1956

str. Plaiuri nr. 14A/4

VICTORIA

2371222120688

TEL 442489

58

NEAMȚU

VICTOR

1280130120675

03.11.1955

str.Buzău nr. 9/6

MARIA

2280414120686

TEL 586110

59

NOVAC

GEORGE

1310414120675

05.02.1957

Pța Abator Bl.Clap. 4 TEL

VALERIA

2330830120661

539643

60

OROIAN

EMIL

1300728120666

29.11.1956

str. Seotimiu Albini 99/25

LUCRET1A

2360821120688

TEL 554493

61

OUL

IERONIM

1330113062967

25.02.1957

Mănâștur nr. 103/51

TECLA

2411028062957

TEL 427218 /421576

62

POP

VASILE

1330727120684

11.02.1957

str.Donații, bl.9ap.50

PARASCH1VA

2360416120657

tel: 5 86826

Data încheierii căsătoriei

63

POPA

NICOLAE

1270903120686

05.07.1955

str.Petru Maior 15-19/45 TEL

ROZAL1A

2241005120660

590519

64

RUS

ADRIAN

1370722120018

06.02.1957

Borsa 3/23

TEL 567467

FLOAREA

2340725120662

65

RUS

IO AN

1321004120666

08.01.1957

str.I.L.Caragiale nr. 5-7/36

TEL 434518

IUSTINA

2380215120725

66

RUS

VALENTIN

1300713120691

05.02.1957

Str. Mehedinți nr. 58-60/9

TEL428448  0726256689

ANA

2330417120671

67

SAMUSUDEAN

GR1GORE

1321220120663

19.02.1957

VENUS 22/8

TEL 555683

VAL1NTINA

2340920120666

68

SÂRBU

1OSIF-AXENTE

1250528120647

06.01.1950

str. Deva nr. 11

TEL 599455

AURELIA

2281028120654

69

SCHVARTZ

MARTIN

1250217120648

02.02.1957

str.Aviatorilor, 1

ECATERINA

2340421120652

tel:416877

 • 70

 • 71

 • 72

SEPRODI

ADALBERT

23.01.1957

Str. Snagov 2/80

TEL 541707

ROZAL1A

2351211120667

SIMON

VASILE

1270920120662

11.08.1956

Amos Frîncu nr. 6/5

TEL 443369

1ULIANA-FRANCISCA

2350119120672

SOPORAN

AUREL

1331009120692

29.01.1957

str. Gr. Alexandrescu 53/25

TEL 565357

MARIA

2360804120685

 • 73

 • 74

STÂNCULESCU

MIHAI

1350624120689

06.02.1957

str. Snagov 4/27

TEL 547228

SEVASTI

2351008120663

SYALLOS

1OAN

1311011120673

27.01.1957

str. Arinilor, nr. 15, ap.37 tel:427276 /0746526660

ROZAL1A

2360309120701

75

SZASZ

IOAN

1321028120692

17.12.1956

Mănăștur 101/56

TEL 427230

EL1SABETA

2361019120686

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției            CNP

cri

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual aj soților

76

SZEKELY

ȘTEFAN

1321011120671

03.01.1957

str. Scărișoara 1/37

TEL 545538

VEROANA

2381207120689

77

SZENTES

ȘTEFAN

1191204120676

03.01.1957

str. Brigadierilor, nr 4

ANA

2320713120665

TEL 416948

78

SZILAGHY

EMIL

1320910120670

11.08.1956

Calea Mănăștur 101/52 TEL

427232

IULIANA

2360423120689

79

SZ1LAGYI

FRANCISC

1340802120673

20.02.1957

STR FIERULUI , NR 30 TEL

533108

ROZAL1A

2430806120676

80

TANȚĂU

IOAN

1320523120661

22.02.1957

FĂGET 3

TEL 480064   480080

VIORICA

2391229120659

81

TĂTAR

TRAI AN

1330919120665

20.01.1957

str. Detunata 9/163

TEL 555507

LIVIE

2351129120695

82

TINCĂU

LIVIU

1310704054667

16.01.1957

str. Aurel Suciu 42/10

TEL 543332

PARASCHIVA

2351031054673

83

TOMUȘ

VASILE-LAURENȚ1U

1260703120680

21.06.1956

str.Traian Moșoiu 57

TEL 595374

AURELIA-LIV1A

2290316120661

84

TRIF

LÂUREAN

1380330120695

19.01.1957

str. Marinescu 73-75

TEL 525772

VALERIA

2370416120698

 • 85

 • 86

87

TRIFAN

IOAN

1350128120745

12.01.1957

str. Rovine 2/9

TEL 446982

VIORICA

2390515120644

UJXJPAN

IOAN

1330620120665

29.11.1956

N.Titulescu 115/2

TEL 0740341565

LEONIDA

2320701120680

UYVAR1

ȘTEFAN

1320401120725

29.01.1957

str. București 82/32

TEL 412724

ROZALIA

2360213120686

88

VARGA

IOSIF

1290831120663

01.02.1957

Padin 26/16

ANA

2310905120672

Tel. 118779

Prenumele soțului și al soției

CNP

Data încheierii căsătoriei

89

VARGA

VASILE

1380702120711

13.02.1957

str.Horea 38-40

TEL 530558

CRUCIȚA

2360402120693

90

VERNES

IOSIF

1330315241331

30.01.1957

Aleea Bucura, 1/67

TEL .572364

EVA-OLGA

2360605241341

91

VINCZE

MIHALY

1330422120698

02.02.1957

str. Branului 28

TEL 417072

ELISABETA

2350316120671

92

VULTUR

TRAIAN

1311014312992

20.04.1956

str Parâng 5/3

TEL 574414

SILVIA

2360210312966

93

ZĂHAN

V1OREL

1331007120701

17.02.1957

str.Livezeni, 16

TEL435415

RAVEICA

2411213120703

94

ȚURLEA

VASILE

1300223120672

16.12.1956

Borsec nr. 1/1

IUL1ANA

2291213120677

TEL 547948

TOTAL: 94

FAMILII

SECRETAR

AURORA Ți^RMlJRE

■ VI /